กกต.เคาะ 21 พ.ค.นี้ หย่อนบัตรเลือกตั้งใหม่ หน่วย 10 เขต 1 นครปฐม หลังฝนถล่มวันจริง

กกต.กำหนดลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ หน่วย 10 เขต1 นครปฐม วันที่ 21 พ.ค.นี้ หลังเมื่อวันจริงเจอฝนถล่มหนัก

วันที่ 19 พ.ค.2566 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ลงนามคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ 913/2566 เรื่อง ให้มีการลงคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หน่วยเลือกตั้งที่ 10 เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดนครปฐม ใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 21 พ.ค.นี้

เนื่องจากเมื่อในวันที่ 14 พ.ค. เวลา 16.45 น. ที่หน่วยเลือกตั้งบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลบางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม เกิดเหตุฝนตกหนัก และลมพัดแรงทำให้ปะรำที่เลือกตั้งล้ม และกระดานติดแผ่นป้ายประกาศล้มได้รับความเสียหาย และในระหว่างนั้น มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งบางส่วนมาปรากฏตัวในที่เลือกตั้ง แต่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ที่ 10 ได้ประกาศงดลงคะแนน จึงไม่อาจใช้สิทธิเลือกตั้งได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 102 พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 2561 ประกอบข้อ 5 และข้อ 166 ระเบียบกกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.2566 กกต.จึงมีมติให้ยกเลิกการเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งที่ 10 วันที่ 14 พ.ค.ที่ผ่านมา และกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 21 พ.ค.นี้ เป็นวันลงคะแนนใหม่