กรุงเทพโพลล์สำรวจ คนไทยเชื่อ ภาพรวมประเทศจะดีขึ้นในปี 2566

กรุงเทพโพลล์ คนไทย 57.4% ขอให้ธุรกิจ เศรษฐกิจในประเทศปังๆ 48.1% มีสุขภาพดีแข็งแรงไม่มีโรคภัย ในปีใหม่ ขณะ 52.0% มั่นใจภาพรวมประเทศจะดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

“กรุงเทพโพลล์” มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “พรปีใหม่ 2566 ที่คนไทยอยากขอ” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ ด้วยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จำนวน 1,141 คน ระหว่างวันที่ 6-9 ธ.ค.ที่ผ่านมา พบว่า หากขอพร 1 ข้อ ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวาระขึ้นปีใหม่ 2566 ปีเถาะ จะขออะไร ให้กับ คนไทย ประเทศไทย

โดยร้อยละ 57.4 ขอให้ธุรกิจ เศรษฐกิจในประเทศปังๆ, ร้อยละ 48.1 ขอให้คนไทยสุขภาพดีแข็งแรงไม่มีโรคภัย, ร้อยละ 46.9 ขอให้บ้านเมืองสงบสุข คนไทยรักและสามัคคีกัน,ร้อยละ 41.9 ขอให้โควิด-19 หมดไปจากประเทศไทยเสียที, ร้อยละ 35.9 ขอให้ข้าวของไม่แพง ค่าครองชีพไม่สูง

ทั้งนี้เมื่อถามความเห็นว่าปีเถาะ 2566 ในภาพรวมประเทศไทยจะเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ โรคระบาด โรคติดต่อ ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ร้อยละ 52.0 มั่นใจว่าจะดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ส่วนร้อยละ 32.8 มองว่าพอๆ กับปีที่ผ่านมา และ ร้อยละ 15.2 เห็นว่าแย่กว่าปีที่ผ่านมา