กรุงเทพโพลล์ ชี้ท่องเที่ยวหน้าหนาวคึกคัก คนไทยมากกว่าครึ่งเครียด “ไม่มีเงินเที่ยว”

กรุงเทพโพลล์ นักท่องเที่ยว 77.3% เห็นว่าการท่องเที่ยวหน้าหนาวนี้จะคึกคัก อยากไปเชียงใหม่มากสุด แต่กังวลไม่มีเงิน-ของแพง ขณะ 84.5% อยากให้มีนโยบายกระตุ้น “เราเที่ยวด้วยกัน คนละครึ่ง” เป็นของขวัญปีใหม่

“กรุงเทพโพลล์” มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “นักท่องเที่ยวกับการท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่นหนาวนี้” โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มนักท่องเที่ยวด้วยการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว จำนวน 1,203 คน ระหว่างวันที่ 10-16 พ.ย.ที่ผ่านมา พบว่า ร้อยละ 77.3 เห็นว่าการท่องเที่ยวหน้าหนาวนี้จะคึกคักค่อนข้างมากถึงมากที่สุดขณะที่ร้อยละ 22.7 เห็นว่าจะคึกคักน้อยถึงน้อยที่สุด

ปัจจัยที่ทำให้คนอยากออกมาท่องเที่ยวหน้าหนาวนี้พบว่า ร้อยละ 62.4 อยากออกมาเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย, ร้อยละ 58.1 อยากรับบรรยากาศ อากาศหนาวและ ร้อยละ 38.4 มีช่วงวันหยุดยาวหลายวัน ส่วนเรื่องที่อาจทำลายบรรยากาศการท่องเที่ยว ทำให้คนออกมาเที่ยวน้อยลง ร้อยละ 66.5 เห็นว่าคนไม่มีเงินไปเที่ยว, ร้อยละ 56.3 เห็นว่าข้าวของที่พัก อาหารราคาสูงขึ้น และร้อยละ 39.7 เห็นว่าน้ำมันยังราคาแพง

ทั้งนี้เมื่อถามว่าอยากให้มีนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยว กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย ร้อยละ 84.5 อยากให้มี โครงการเราเที่ยวด้วยกัน คนละครึ่ง เป็นของขวัญปีใหม่ เพื่อทำให้ประชาชนออกมาเที่ยวมากขึ้น, ขณะที่ร้อยละ 9.3 ไม่อยากให้มี ส่วนร้อยละ 6.2 ไม่แน่ใจ

สำหรับจังหวัดท่องเที่ยวที่อยากไปสัมผัสบรรยากาศหนาวมากที่สุด ร้อยละ 49.4 อยากไปเชียงใหม่, ร้อยละ 13.0 เชียงราย, ร้อยละ 11.4 เพชรบูรณ์, ร้อยละ 7.1 น่าน และร้อยละ 5.3 เลย ส่วน รูปแบบการท่องเที่ยว ร้อยละ 46.0 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เช่น เดินป่า กางเต็นท์, ร้อยละ 36.0 การท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนบท และ ร้อยละ 32.9 การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์และฟาร์มสเตย์