กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์ฯ แถลงการณ์ ชี้ “พล.อ.ประยุทธ์” ต้องลาออก เพราะครบวาระ 8 ปี

แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมพร้อมเครือข่าย เปิดแถลงการณ์บีบประยุทธ์ ลาออกจากตำแหน่งนายกในวันครบวาระ 8 ปี 24 ส.ค.นี้ พร้อมจี้สภา ตัดอำนาจ สว.เลือกนายก

วันนี้​ (21 ส.ค.)​ เมื่อเวลา 10.00 น. กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม​ พร้อมเครือข่าย ได้เดินทางจากบริเวณสนามหลวงมายังอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เพื่ออ่านแถลงการณ์ต่อกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี​ และรมว.กระทรวงกลาโหม ซึ่งจะมีวาระการดำรงตำแหน่งนายกฯ ครบกำหนด 8 ปี ในวันที่ 24 ส.ค.นี้​ โดยเนื้อหาในแถลงการณ์ ระบุว่าเป็นเวลากว่า 8 ปี ที่รัฐบาลวางกลไกสืบทอดอำนาจผ่านรัฐธรรมนูญ เพื่อให้​ พล.อ.ประยุทธ์ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อ แต่รัฐธรรมนูญ ปี 2560 บัญญัติถึงวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไว้ในมาตรา 158 วรรค 4 ว่า นายกรัฐมนตรีจะดํารงตําแหน่งรวมกันแล้วเกินแปดปีมิได้ ไม่ว่าจะเป็นการดํารงตําแหน่ง ติดต่อกันหรือไม่ แต่มิให้นับรวมระยะเวลาในระหว่างที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังพ้นจากตําแหน่ง และมาตรา 170 วรรคสอง บัญญัติว่า ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดตามมาตรา 158 วรรค 4 ด้วย

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฎว่า พล.อ.ประยุทธ์ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี นับตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2557 และรัฐธรรมนูญ ปี 2560 มาตรา 264 บัญญัติว่า ให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ เป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ จึงถือว่า ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ ต้องสิ้นสุดลงในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ซึ่งเป็นวันครบกำหนด 8 ปี ในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี


 
ในกาลนี้ เราราษฎรขอส่งสารไปยังประธานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ศาลมีคำวินิจฉัยประเด็นการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 8 ปี ของนายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญ ปี 2560 ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 มิเช่นนั้น ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ พล.อ.ประยุทธ์ หยุดการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนับตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2565 จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยแล้วเสร็จ

พร้อมกันนี้ ขอให้รัฐสภาเร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญปรับลดอำนาจของวุฒิสภา ในมาตรา 272 เพื่อตัดอำนาจวุฒิสภาในการเลือกนายกรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จก่อนการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง โดยกลุ่มราษฎร มีข้อเรียกร้องเฉพาะกาลก่อนการเลือกตั้งดังต่อไปนี้ คือ 1. พล.อ.ประยุทธ์ ต้องลาออกจากการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทันที 2.หาก พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ยอมลงจากอำนาจ ศาลธรรมนูญต้องมีคำวินิจฉัย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2565 และ 3.ให้รัฐสภาแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 ตัดอำนาจวุฒิสภาในการเลือกนายกรัฐมนตรีให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง