การทุจริตการเลือกตั้งป้องกันไม่ให้ Trump ชนะในปี 2020 – การศึกษา

(SeaPRwire) –   กลุ่มคิดล้าน Heartland Institute กล่าวว่าการลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ที่ผิดกฎหมายช่วยให้โจ ไบเดนชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี 2020

การลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ที่ผิดกฎหมายได้กระทบผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในปี 2020 “อย่างมีนัยสําคัญ” โดยช่วยให้ประธานาธิบดีโจ ไบเดนได้รับชัยชนะ ตามรายงานการศึกษาที่ตีพิมพ์โดยกลุ่มคิดล้าน Heartland Institute ในวันศุกร์ที่ผ่านมา

“หากการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี 2020 จัดขึ้นเหมือนการเลือกตั้งสากลทุกครั้งในรอบสองศตวรรษที่ผ่านมา ซึ่งส่วนใหญ่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงโดยตรง ไม่ใช่ทางไปรษณีย์ ดอนัลด์ ทรัมป์คงจะได้รับเลือกตั้งแน่นอน” รายงานระบุถึงข้อมูลสํารวจที่รวบรวมในเดือนธันวาคม

มีผู้ลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ถึงร้อยละ 28.2 ที่อาจกระทําการที่เป็นการทุจริตการเลือกตั้ง โดยกระทําการที่ “ภายใต้สถานการณ์ปกติส่วนใหญ่แล้ว เป็นการกระทําที่ผิดกฎหมาย” ตามข้อมูลของกลุ่มคิดล้าน Heartland Institute

กับสัดส่วนการลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ถึงร้อยละ 43 ในการเลือกตั้งปี 2020 – สัดส่วนสูงสุดในประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา – การทุจริตดังกล่าวได้กระทบผลการเลือกตั้ง “อย่างมีนัยสําคัญ”

การสํารวจของกลุ่มคิดล้าน Heartland Institute ในเดือนธันวาคมกับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 1085 คนพบว่าประมาณหนึ่งในห้าของผู้ลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์อาจกระทําการทุจริต มากกว่าหนึ่งในห้า (ร้อยละ 21) ของผู้ตอบรับสารวจยอมรับว่าตนเองได้ลงคะแนนแทนผู้อื่นหรือลงคะแนนในรัฐที่ตนไม่ได้พํานักอยู่อย่างถาวร ขณะที่ร้อยละ 17 ยอมรับว่าได้ลงลายเซ็นให้กับบัตรลงคะแนนของญาติหรือสมาชิกในครอบครัวโดยไม่ได้รับอนุญาต อีกร้อยละ 19 ยอมรับว่ามีเพื่อนหรือญาติได้ลงคะแนนแทนตนเอง

หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติเพิ่มเติม กลุ่มคิดล้าน Heartland ได้ปรับประมาณการณ์สัดส่วนบัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์ที่อาจเกิดการทุจริตเป็นร้อยละ 28.2 โดยเพิ่มเติมว่าผู้ลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์มีแนวโน้มที่จะเลือกโจ ไบเดนมากกว่า ซึ่งทําให้ผลการเลือกตั้งเอนเอียงไปในทางของเขา

กระทั่งถ้าสัดส่วนบัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์ที่เกิดการทุจริตอยู่ที่ร้อยละ 3 ดอนัลด์ ทรัมป์ก็ยังจะได้รับเลือกตั้ง กลุ่มคิดล้าน Heartland อ้างข้อมูลวางแผนการณ์ 29 แบบต่างๆ ที่มีระดับการทุจริตแตกต่างกันเพื่อสนับสนุนข้ออ้างว่าผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันจะได้รับชัยชนะในกรณีที่ไม่มีบัตรลงคะแนนที่ผิดกฎหมาย

รายงานได้เรียกร้องให้นักกฎหมายตรวจสอบการทุจริตการเลือกตั้งทางไปรษณีย์โดยกําหนดให้มีการลงคะแนนเสียงโดยตรงหรือในกรณีที่ไม่สามารถทําได้ ให้มีการรับรองลายเซ็นบนบัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์โดยบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

“หากนักกฎหมายรัฐบาลล้มเหลวในการแก้ไขปัญหานี้ ความเชื่อมั่นของประชาชนในความชอบธรรมของการเลือกตั้งในปี 2024 และต่อไปอาจจะลดลง ซึ่งอาจนําไปสู่ความวุ่นวายและความรุนแรงในสังคม” รายงานระบุ

การลงคะแนนเสียงทางไป