ขนส่งฯ สั่งปรับรถตู้เมืองคอน เอาเปรียบผู้โดยสาร ขายตั๋วเกิน ซ้ำให้นั่งเก้าอีพลาสติกแทน

กรณีมีประชาชนโพสต์เฟซบุ๊กร้องเรียน เกี่ยวกับการให้บริการรถโดยสารสายนครศรีฯ-ทุ่งสง ซึ่งปล่อยให้ผู้โดยสารที่มารอคิวซื้อตั๋วก่อน นั่งเก้าอี้เสริม โดยใช้เก้าอี้พลาสติกทดแทน เนื่องจากมีการขายตั๋วเกินกว่าจำนวนที่กำหนด

ล่าสุดสำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช กรมการขนส่งทางบก ได้ดำเนินการลงโทษผู้ประกอบหารรถตู้โดยสารตามกฎหมายดังนี้

1.เปรียบเทียบปรับ ผู้ประกอบการขนส่ง มาตรา 31(4) ผู้ประกอบการขนส่งประจำทางให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่นายทะเบียนกำหนดเกี่ยวกับจำนวนที่นั่ง เกณฑ์น้ำหนักบรรทุก และวิธีการบรรทุก เป็นจำนวน 10,000 บาท

2.เปรียบเทียบปรับพนักงานขับรถ ในกรณีบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่ง ตามมาตรา 107 ประกอบมาตรา 127 เป็นจำนวน 5,000 บาท และจะบันทึกประวัติการกระทำความผิด และกำชับมิให้มีการกระทำผิดนี้เกิดขึ้นอีก

ทั้งนี้ จะกำชับให้ผู้ประกอบการขนส่งตักเตือนพนักงานขับรถในสายดังกล่าวทั้งหมดให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อมิให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก