คณะกรรมาธิการยุโรปอนุมัติยาป้องกันเอชไอวีของ GSK

คณะกรรมาธิการยุโรป ได้อนุญาตให้ใช้ยาป้องกันเอชไอวีของหน่วย ViiV Healthcare ของ GSK ซึ่งเป็นยาฉีดแบบคงฤทธิ์นาน และเม็ดยา บริษัทยาสัญชาติอังกฤษกล่าวเมื่อวันอังคาร

Cabotegravir แนะนําให้ใช้ร่วมกับการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยเพื่อป้องกันก่อนการรับเชื้อ (PrEP) เพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อเอชไอวี-1 ทางเพศสัมพันธ์ในผู้ใหญ่และวัยรุ่นที่มีน้ําหนักตัวตั้งแต่ 35 กิโลกรัมขึ้นไป ตามที่บริษัทแถลง

ขายภายใต้ชื่อการค้า Apretude ปัจจุบันได้รับการอนุมัติให้ใช้ในสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ซิมบับเว แอฟริกาใต้ มาลาวี บอตสวานา และบราซิล