#คนละครึ่ง เฟส5 ยืนยันสิทธิ์แล้ว 17.48 ล้านราย เริ่มใช้จ่าย 1 ก.ย.นี้

กระทรวงการคลัง เผย คนละครึ่งเฟส 5 ประชาชนกลุ่มเดิมกดยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการแล้ว 17.48 ล้านราย จาก 26.27 ล้านราย

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงความคืบหน้าการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งระยะที่ 5 ตั้งแต่วันแรกที่เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ล่าสุดมีประชาชนรายเดิมที่เคยใช้สิทธิโครงการฯ ระยะที่ 4 กดยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 5 จำนวน 17.48 ล้านราย จากจำนวนประชาชนกลุ่มเดิมทั้งสิ้น 26.27 ล้านราย

สำหรับประชาชนรายใหม่ที่ไม่เคยใช้สิทธิโครงการฯ ระยะที่ 4 ได้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมครบจำนวน 2.30 แสนรายแล้วตั้งแต่วันแรกที่เปิดลงทะเบียนไปแล้ว

ทั้งนี้สามารถเริ่มใช้จ่ายได้ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 ทั้งนี้ จะต้องใช้จ่ายครั้งแรกผ่านเป๋าตังภายในวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 23.00 น. มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ

สำหรับความคืบหน้าการลงทะเบียนผู้ประกอบการร้านค้าที่เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมาล่าสุดลงทะเบียนเข้าร่วมสะสมแล้วทั้งสิ้น 371,354 ร้านค้า แบ่งเป็นผู้ประกอบการร้านค้ารายเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 4 จำนวน 365,725 ร้านค้า และผู้ประกอบการร้านค้ารายใหม่จำนวน 5,629 ร้านค้า