คริสเตียนที่ปฏิบัติศาสนกิจมีความสงสัยใน AI มากกว่าประชาชนทั่วไป – การสํารวจ

(SeaPRwire) –   ผู้นับถือศาสนาคริสต์ที่ปฏิบัติศาสนกิจอย่างสม่ําเสมอมีความกังวลต่อเทคโนโลยี AI มากกว่าประชาชนทั่วไป – ตามผลสํารวจ

ผู้นับถือศาสนาคริสต์ที่ปฏิบัติศาสนกิจอย่างสม่ําเสมอ และ “ผู้ที่ศึกษาคัมภีร์ไบเบิลอย่างจริงจัง” ในสหรัฐอเมริกา มีความกังวลต่อเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มากกว่าประชาชนทั่วไปตามผลสํารวจใหม่ของ American Bible Society

ในบทที่สองของรายงานประจําปี ‘สถานะของคัมภีร์ไบเบิล’ ที่ออกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา องค์กรไม่แสวงหาผลกําไรนี้ศึกษาความคิดเห็นของผู้ตอบสํารวจเกี่ยวกับเทคโนโลยี และบทบาทของมันต่อศาสนา การศึกษานี้อาศัยข้อมูลจากการสัมภาษณ์ออนไลน์ 2,506 คนทั่วสหรัฐอเมริกา

ผลการศึกษาพบว่าระดับความไม่แน่ใจเกี่ยวกับ AI สูงทั่วทั้งสังคม โดย 68% ของประชาชนทั่วไปไม่เห็นด้วยกับความคิดว่า AI สามารถ “ส่งเสริมสุขภาพจิตวิญญาณ” และ 58% ไม่เห็นด้วยว่า AI สามารถ “ช่วยในการตัดสินใจทางศีลธรรม”

ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับคัมภีร์ไบเบิลอย่างไรหรือเชื่อถืออะไร “ทุกคนต่างไม่แน่ใจว่าอนาคตที่มี AI จะเป็นอย่างไร” รายงานระบุ พร้อมกันนี้เกินกว่าครึ่งของผู้ตอบสํารวจเห็นด้วยว่า AI จะนําไปสู่การเพิ่มขึ้นของการว่างงาน

“ประชาชนอเมริกันมีความกังวลมากกว่าความหวังเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์” กล่าว John Farquhar Plake หัวหน้าฝ่ายโครงการและบรรณาธิการหลักของรายงานสถานะของคัมภีร์ไบเบิลของ American Bible Society เขากล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะที่การสํารวจแสดงให้เห็น “ความไม่แน่ใจอย่างมาก” ทั่วกัน “ความไม่แน่ใจที่สุดอยู่ที่จุดตัดระหว่างศาสนาและ AI”

ผู้ที่มีการศึกษาคัมภีร์ไบเบิลอย่างจริงจังมีความกังวลเกี่ยวกับ AI “เล็กน้อยมากกว่า” เมื่อเทียบกับประชาชนสหรัฐทั่วไปตามผลการศึกษา พวกเขายังมีแนวโน้มที่จะแสดงความเห็นตรงกับข้อความที่มีทิศทางลบเกี่ยวกับ AI มากกว่าผู้อื่น

ผู้ที่มีการศึกษาคัมภีร์ไบเบิลอย่างจริงจังมีคะแนนเฉลี่ยความเห็นตรงกัน 3.1 ว่า “การใช้ AI ไปขัดกับการสอนของคัมภีร์ไบเบิล” เมื่อเทียบกับคะแนนเฉลี่ย 2.7 ของประชาชนทั่วไป พวกเขายังมีแนวโน้มที่จะเห็นด้วยว่าข้อเสียของ AI มากกว่าข้อดี

ระดับเฉลี่ยของความเห็นตรงกันว่า AI จะนําไปสู่การเพิ่มขึ้นของการว่างงานสูงสุดที่ผู้นับถือศาสนาคริสต์ที่ปฏิบัติศาสนกิจ ตามมาด้วยผู้นับถือศาสนาคริสต์ที่ไม่ปฏิบัติศาสนกิจ และผู้ไม่ใช่ศาสนาคริสต์

แนวคิดของบาทหลวงที่ใช้ AI ในการพัฒนาเทศน์ก็เป็นเรื่องที่ไม่พอใจมากกว่ากันระหว่างผู้นับถือศาสนาคริสต์ที่ปฏิบัติศาสนกิจ เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติหรือไม่ใช่ศาสนาคริสต์

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

การสํารวจขององค์กรไม่แสวงหาผลกําไรพบว่า ตรงกันข้ามกับที่คิดกันว่า คนรุ่น Z ไม่ได้มีทัศนคติที่ดีกว่าต่อ AI เมื่อเทียบกับรุ่นอาวุโสกว่า แม้ว่าพวกเขาจะชํานาญเทคโนโลยีเป็น “ดิจิทัลเนทีฟ” ทว่า คนรุ่น Z กลับ “กังวลที่สุด” เกี่ยวกับว่า AI จะส่งผลกระทบต่ออาชีพของพวกเขา เนื่องจากกลัวว่าพวกเขาอาจไม่มีทักษะ AI เพียงพอที่จะรักษางาน