จับตา “ชวน” นัดประชุมสภา 28 ก.พ.นี้ ถก พ.ร.ก.แก้ไปกฎหมายอุ้มหาย

“ชวน” นัดประชุมสภา 28 ก.พ.นี้ ก่อนปิดสมัยประชุม พิจารณา พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 30 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เมื่อวานนี้ (23 ก.พ.) ซึ่งมี นายชวน หลีกภัย ประธานผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำนักนายกรัฐมนตรีได้ส่งหนังสือมายังรัฐสภา เมื่อเวลาประมาณ 16:15 น. และเพิ่งมาถึงประธานสภาฯ เรื่องพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ใจความว่า “ด้วยได้มีการประกาศ พ.ร.ก.ดังกล่าว เป็นกฎหมายแล้ว จึงได้ขอเสนอ พ.ร.ก.ดังกล่าว มาเพื่อขอได้โปรดนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยต่อไป พร้อมท้ายหนังสือลงนาม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี”

โดยนายชวน แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากเดิมที่จะมีการอ่านพระราชโองการปิดสมัยประชุมสภาฯ จึงเป็นอันต้องเลื่อนไปก่อน เพราะรัฐบาลได้เสนอ พ.ร.ก. มาให้สภาฯ พิจารณา ขณะที่ยังไม่หมดสมัยประชุม กล่าวคือเหลืออีก 5 วัน ก่อนหมดสมัยประชุมในวันที่ 28 ก.พ. นี้ โดยคาดว่าจะเป็นวันที่ 27-28 ก.พ. 2566 ที่จะสามารถนัดประชุมได้

จากนั้น นายชวน จึงได้รับปากกับสมาชิกว่า จะมีการหารือกันเมื่อกำหนดวันที่ทุกฝ่ายพร้อม สำหรับเปิดประชุมเพิ่มเติม เพื่อพิจารณา พ.ร.ก. ฉบับดังกล่าว โดยไม่จำเป็นต้องเปิดสมัยประชุมวิสามัญ

บรรยากาศการประชุมสภาฯ เป็นไปอย่างราบรื่น สมาชิกพยายามช่วยกันรักษาองค์ประชุมให้ครบ เพื่อรอการอ่านพระราชโองการปิดสมัยประชุมและแยกย้ายกลับจากรัฐสภาเป็นครั้งสุดท้ายในสมัยนี้ แต่กลับไม่เป็นเช่นนั้น เมื่อรัฐบาลเสนอ พ.ร.ก. มาให้พิจารณาด่วน เป็นเหตุให้สภาฯ ต้องเพิ่มวันประชุมพิจารณา พ.ร.ก. ดังกล่าวให้เสร็จทันภายใน 5 วันที่เหลือ

ทั้งนี้ การประกาศใช้ พ.ร.ก. ดังกล่าวของรัฐบาล ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ทั้งจากภาคประชาชน รวมถึงพรรคร่วมฝ่ายค้านที่ประกาศว่า หากรัฐบาลไม่ส่ง พ.ร.ก. มายังสภาภายในสัปดาห์นี้ จะรวมรายชื่อเพื่อยื่นตีความต่อศาลรัฐธรรมนูญว่า พ.ร.ก. ดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายหรือไม่