ซูเปอร์โพล ชู “บิ๊กตู่” ซื่อสัตย์มีคุณธรรมเหนือ “อดีตนายกฯ”

ซูเปอร์โพล 80.5%ชู”บิ๊กตู่”ซื่อสัตย์ ขณะ 44.8% มองมีคุณธรรมการเมืองเหนือกว่าอดีตนายกฯ พบแนวโน้มคนจะเลือกพรรครวมไทยสร้างชาติเพิ่มขึ้น

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง “ประยุทธ์ กับ คุณธรรมการเมือง” จากกรณีศึกษาผู้ประกอบการ ธุรกิจ รายย่อย รายย่อม และขนาดกลาง (MSME) ทั่วประเทศดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,035 ตัวอย่าง

ระหว่างวันที่ 8–11 ก.พ.ที่ผ่านมา พบว่า ร้อยละ80.5 ระบุ คุณธรรมการเมืองของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีคือ ซื่อสัตย์สุจริต, ร้อยละ 74.5 เสียสละอดทน แบกรับภาระประเทศ ปัญหาทุกสิ่งของชาติ, ร้อยละ 74.4ขยัน หมั่นเพียร มุมานะบากบั่น อุตสาหะ, ร้อยละ 74.3 ความรับผิดชอบ

ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบ คุณธรรมการเมือง ระหว่าง อดีตนายกรัฐมนตรี ก่อนหน้านี้ กับ พล.อ.ประยุทธ์ ร้อยละ 44.8 ระบุ พล.อ.ประยุทธ์ มีคุณธรรมการเมือง มากกว่า ขณะที่ ร้อยละ 29.0 ระบุน้อยกว่า และ ร้อยละ 26.2 ระบุ ไม่แตกต่าง

นอกจากนี้ ร้อยละ 64.4 จะกาบัตรเลือกตั้ง เลือกคนซื่อสัตย์สุจริต ไม่ด่างพร้อย เคยมีผลงานพาประเทศผ่านวิกฤตต่าง ๆ ได้, ส่วน ร้อยละ 35.6 ตั้งใจจะกาบัตรเลือกตั้ง คนเก่งเศรษฐกิจโกงบ้างไม่เป็นไร

อย่างไรก็ตาม พบว่า แนวโน้มความตั้งใจจะเลือก พรรครวมไทยสร้างชาติ จากเดือน กรกฎาคม ปีที่แล้ว 2565 ถึงวันนี้เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ถ้าวันนี้เป็นวันเลือกตั้ง เพิ่มสูงขึ้นแบบก้าวกระโดดจาก เดือนกรกฎาคมปีที่แล้วอยู่ที่เพียงร้อยละ 0.4 เพิ่มขึ้นในเดือน มกราคม 2566 มาอยู่ที่ร้อยละ 4.8 และขยับขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 9.4 ในการสำรวจล่าสุด