ซูเปอร์โพล ประชาชนไว้วางใจ “บิ๊กตู่” มากที่สุด

ซูเปอร์โพล ปชช.ไว้วางใจ”บิ๊กตู่”ทำให้กองทัพมีความสามารถเหมาะสม และป้องกันการโจมตีมากที่สุด ขณะขั้วฝ่ายค้านให้”แพทองธาร” พร้อมไว้วางใจอนุทินความมั่นคงด้านสาธารณสุข

ซูเปอร์โพล (SUPER POLL)สำรวจความคิดเห็นประชาชนจำนวน 1,176ตัวอย่างเรื่อง ความมั่นคงของชาติ กับ ภาคประชาชนระหว่างวันที่ 12 – 15 ตุลาคม พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา

เมื่อถามถึงนักการเมืองที่ประชาชนวางใจมากที่สุดในการทำให้กองทัพเป็นทหารอาชีพ อยู่นอกการเมืองทำให้กองทัพมีขนาดและขีดความสามารถที่เหมาะสม จำแนกตาม กลุ่มขั้วการเมืองฝ่ายรัฐบาล

ฝ่ายค้านและกลุ่มตัวช่วย หรือกลุ่มซอฟต์โหวต (Soft Vote) พบว่า ในขั้วรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาได้รับความวางใจจากประชาชนมากที่สุด คือร้อยละ 29.3 รองลงมาคือ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ร้อยละ 14.2
นายอนุทิน ชาญวีรกูล ร้อยละ 6.1 และนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ได้ร้อยละ 3.7 ในขั้วฝ่ายค้าน พบว่า นางสาวแพทองธาร ชินวัตร ได้ร้อยละ 20.7 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ได้ร้อยละ 9.0และ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ได้ร้อยละ 3.8 ในขณะที่ ขั้วกลุ่มตัวช่วย หรือ กลุ่มซอฟต์โหวต (Soft Vote)ได้แก่ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ร้อยละ 5.4 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ร้อยละ 4.3 และอื่น ๆ ร้อยละ 3.5ตามลำดับ

ที่น่าพิจารณาคือ ในยุคกระแสรัฐบาลดิจิทัลที่คนไทยส่วนใหญ่อยู่บนโลกออนไลน์นักการเมืองที่ประชาชนวางใจมากที่สุดเรื่อง การป้องกันและตอบโต้การโจมตีระบบสื่อสาร อินเทอร์เน็ตความปลอดภัยของเครือข่ายการเงิน ผลประโยชน์ของประชาชนและสินทรัพย์ดิจิทัล พบว่าในขั้วฝ่ายรัฐบาล

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้รับความวางใจจากประชาชนมากที่สุด ร้อยละ 24.1 รองลงมาคือ นายอนุทินชาญวีรกูล ร้อยละ 14.6 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ร้อยละ 6.9 และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ร้อยละ 2.8
ในขั้วฝ่ายค้าน พบว่า นางสาวแพทองธาร ชินวัตร ได้ร้อยละ 21.3 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ร้อยละ 9.7และ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ร้อยละ 3.5 ในขณะที่ ขั้วกลุ่มตัวช่วยหรือกลุ่ม ซอฟต์โหวต (Soft Vote) พบว่าประชาชนวางใจมากที่สุดได้แก่ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ร้อยละ 8.4 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ร้อยละ 4.8และอื่น ๆ ร้อยละ 3.9 ตามลำดับ

นอกจากนี้ นักการเมืองที่ประชาชนวางใจมากที่สุด เรื่อง ความมั่นคง ปลอดภัยด้านระบบสาธารณสุขของประเทศและของประชาชนในสายตาประชาชนและนานาประเทศทั่วโลก พบว่าในขั้วฝ่ายรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้รับความวางใจจากประชาชนมากที่สุด ร้อยละ 23.7 รองลงมาคือ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ร้อยละ 18.7 นายจุรนิทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ร้อยละ 5.0 และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณร้อยละ 3.5 ในขั้วฝ่ายค้าน ประชาชนวางใจมากที่สุดได้แก่ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร ร้อยละ 20.0 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ร้อยละ 7.9 และพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ร้อยละ 3.7 ในขณะที่ขั้วกลุ่มตัวช่วย หรือ กลุ่มซอฟต์โหวต (Soft Vote) พบว่า คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ได้ร้อยละ 10.2 นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ร้อยละ4.2 และอื่น ๆ ร้อยละ 3.1 ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม ที่น่าสนใจคือ เมื่อถามถึง ปัจจัยชนะ ประชาชนตัดสินใจเลือกใครเพราะ กระแส หรือกระสุน (เงินและผลประโยชน์อื่น ๆ) พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 60.8 ตอบ กระแส สำคัญ