ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง 2566 คุณต้องไปลงคะแนนที่ไหน เช็กได้เลย

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดให้ประชาชนทั่วไปที่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในปี 2566 นี้ ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งของตัวเองแล้วตั้งแต่วันอังคาร (18 เม.ย.) 4 ช่องทาง ดังนี้

ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง มี 4 ช่องทางดังนี้

 1. ทางประกาศตามหน่วยปกครองต่างๆ คือที่ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล สำนักงานเทศบาล ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หรือเขตชุมชนใกล้บ้าน
 2. ทางเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย
 3. แอปพลิเคชัน Smart Vote
 4. หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน

วิธีตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง 2566 ทางเว็บไซต์

สำหรับการตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งทางเว็บไซต์มีดังนี้

 1. ขั้นตอนตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง เข้าไปที่เว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียน
 2. กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก คลิก “ตรวจสอบ
 3. ระบบแสดงข้อมูลการใช้สิทธิจะปรากฏบนหน้าจอ โดยมีข้อมูลดังนี้
  • วันที่ที่ต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
  • ชื่อ-นามสกุล
  • แสดงข้อมูลเขตเลือกตั้ง และ หน่วยเลือกตั้ง
  • แสดงสถานที่เลือกตั้ง ที่ต้องไปใช้สิทธิ
  • ลำดับที่ของบัญชีรายชื่อ

ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขต เมื่อค้นหาข้อมูลแล้วจะปรากฏข้อมูลดังนี้

 • ชื่อ นามสกุล
 • จังหวัดที่มีสิทธิ
 • เขตที่มีสิทธิ
 • วันเลือกตั้งล่วงหน้า 7 พฤษภาคม 2566
 • จังหวัดที่จะไปใช้สิทธิ
 • สถานที่จะไปใช้สิทธิ และ
 • ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ

ขณะผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักร เมื่อค้นหาข้อมูลแล้วจะปรากฏข้อมูลดังนี้

 • สถานทูต/สถานกงสุลที่ลงทะเบียน
 • ประเทศที่ลงทะเบียน
 • วันที่ยื่นคำร้อง
 • เมืองที่ขอใช้สิทธิลงคะแนน ณ สถานทูต/สถานกงสุล
 • วิธีการลงคะแนน
 • ประเทศที่ขอใช้สิทธิ และ
 • วันที่เลือกตั้งล่วงหน้าซึ่งไปตามประกาศของสถานทูต/สถานกงสุลที่ลงทะเบียน

หลังจากตรวจสอบข้อมูลแล้ว อย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่ 08.00-17.00 น. และสำหรับผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566