“ธัญวัจน์” ยันนโยบายใช้คำนำหน้าเพศตามความสมัครใจเกิดขึ้นได้

“ธัญวัจน์” ยัน นโยบายใช้คำนำหน้าเพศตามความสมัครใจเกิดขึ้นได้ หากเคารพ-เข้าใจสิทธิของผู้อื่น

 นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล กล่าวถึงนโยบายความเท่าเทียมที่จะผลักดันให้ใช้คำนำหน้าเพศตามความสมัครใจ นโยบายดังกล่าวเป็นการยืนยันว่าพรรคให้ความสำคัญในประเด็นความหลากหลายทางเพศ

จากการผลักดันพ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม ที่กำลังอยู่ในกระบวนการพิจารณาอยู่ในสภาฯขณะนี้และก้าวต่อไปของพรรคก้าวไกลคือ การรับรองทุกเพศสภาพ และ คำนำหน้าตามสมัครใจ เปลี่ยนแปลงระบบโครงสร้างสองเพศ เพื่อให้อนาคตของกฎหมาย สิทธิ์และการคุ้มครองครอบคลุมต่อคนทุกเพศเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศต่อไป

ซึ่งแน่นอนว่าสังคมอาจมีคำถามว่าหากการใช้คำนำหน้าเพศตามความสมัครใจถูกใจจริงในสังคมจะส่งผลให้เกิดความสับสนยุ่งอยากหรือไม่ โดยธัญวัจน์ยืนยันว่า การรับรองเพศทุกเพศสภาพ จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลประชากรศาสตร์จากเดิมที่มีเพียงแค่ชายหญิง ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจากข้อมูล 2 เพศ มองไม่เห็นความหลากหลาย หากมีข้อมูลประชากรศาสตร์ทุกเพศก็สามารถออกแบบนโยบายด้านสุขภาพ หรือการจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ

ทั้งนี้นโยบายคำนำหน้าตามสมัครใจ เป็นสิทธิมนุษยชนพื้นฐานในการแสดงออกทางเพศ ความสมัครใจคือเจตจำนงที่จะดำรงชีวิตในอัตลักษณ์ใด ส่วนปัญหาเรื่องเอกสาร เรื่องการเดินทาง ระเบียบการแต่งกาย ที่เกี่ยวข้องกับเพศสภาพจะถูกแก้ไขให้หมายรวมถึงอัตลักษณ์ทางเพศ และเพศสภาพด้วย ปัญหาของบุคคลข้ามเพศ และเพศอื่น ให้สามารถแสดงออกในความเป็นอัตลักษณ์ทางเพศของตนผ่านคำนำหน้าได้ในเอกสารราชการต่าง ๆ

รวมถึงการคุ้มครอง และสำหรับคนทุกเพศก็สามารถเลือกที่จะไม่แสดงคำนำหน้าในบัตรประชาชนได้ด้วย เช่นเดียวกับ กรุปเลือด อาชีพ ศาสนา ในบัตรประชาชนที่จะเลือกแสดงหรือไม่ก็ได้ ทั้งหมดนี้สามารถเกิดขึ้นได้หากเราเข้าใจและเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น