นักสำรวจมุดชม “ค้างคาว” ในโพรงต้นไม้ ช็อก สูดเชื้อราเข้าปอด หมอล็อตลงพื้นที่แล้ว

นักสำรวจมุดชม "ค้างคาว" ในโพรงต้นไม้ ช็อก สูดเชื้อราเข้าปอด หมอล็อตลงพื้นที่แล้ว  นักสำรวจมุดชม “ค้างคาว” ในโพรงต้นไม้ ช็อก สูดเชื้อราเข้าปอด หมอล็อตลงพื้นที่แล้ว เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งส่งตรวจ