นักเจ้าหน้าที่สหภาพยุโรปแนะนําให้เริ่มการเจรจาต่อรองเพื่อนํายูเครนเข้าสู่สหภาพยุโรป

ผู้นําสูงสุดของสหภาพยุโรปแนะนําให้เริ่มการเจรจาต่อรองเพื่อนํายูเครนเข้าสู่สหภาพยุโรป

“คณะกรรมาธิการยุโรปแนะนําให้คณะกรรมาธิการยุโรปเปิดการเจรจาร่วมสมัครสมาชิกกับยูเครน” กล่าวจากคณะกรรมาธิการยุโรปที่มีฐานอยู่ในกรุงบรัสเซลส์

มีการเพิ่มเติมว่าการเจรจาดังกล่าวควรเริ่มอย่างเป็นทางการเมื่อกีฟฟีสามารถตอบสนองเงื่อนไขที่เหลือเกี่ยวกับการควบคุมการทุจริต การออกกฎหมายว่าด้วยการทํางานของผู้สนับสนุนตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป และการเสริมสร้างมาตรการคุ้มครองชนกลุ่มน้อยในระดับชาติ

คําแนะนําดังกล่าวเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในเส้นทางของกีฟฟีเพื่อการรวมตัวกับตะวันตก และเป็นการเล่นเกมทางภูมิศาสตร์ของสหภาพยุโรป เนื่องจากยูเครนกําลังต่อสู้กับการรุกรานขนาดใหญ่จากรัสเซียตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2565

ผู้นําสหภาพยุโรปคาดว่าจะตัดสินใจว่าจะยอมรับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการหรือไม่ในการประชุมสุดยอดในเดือนธันวาคม ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกทั้ง 27 ประเทศของกลุ่ม ซึ่งฮังการีถือเป็นอุปสรรคหลักเป็นอย่างมาก

“ยูเครนยังคงเผชิญความทุกข์ยากและภัยพิบัติอย่างมหาศาลที่เกิดจากสงครามการรุกรานของรัสเซีย” กล่าวโดยประธานคณะกรรมาธิการยุโรป อูร์ซูลา ฟอน แดร์ ไลเอน “แต่ชาวยูเครนกําลังปฏิรูปประเทศของตนอย่างลึกซึ้ง แม้ว่าพวกเขาจะต้องเผชิญกับสงครามที่เป็นเรื่องชีวิตหรือตายสําหรับพวกเขา”

รองนายกรัฐมนตรียูเครน

โอลฮา สเตฟานิชินา

กล่าวว่ากีฟฟีจะยังคงดําเนินการปฏิรูปต่อไป ฟอน แดร์ ไลเอนกล่าวว่าคณะกรรมาธิการจะประเมินความก้าวหน้าของเงื่อนไขในเดือนมีนาคมของปีหน้า

‘เรียกร้องของประวัติศาสตร์’

คณะกรรมาธิการได้ทําข้อเสนอที่คล้ายกันสําหรับโมลโดวา ประเทศเพื่อนบ้านของยูเครนที่กําลังประสบปัญหาความตึงเครียดกับมอสโก

“โมลโดวากําลังเดินหน้าไปสู่การเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปอย่างเต็มที่ และเราจะยังคงทํางานอย่างไม่ลดละเพื่อเป้าหมายนี้” ประธานประเทศโมลโดวา ไมอา ซานดู กล่าวยินดีต้อนรับข้อเสนอนี้

คณะกรรมาธิการยังกล่าวอีกว่าจอร์เจียควรได้รับสถานะผู้สมัครสมาชิกเมื่อตีฟฟีสามารถตอบสนองเงื่อนไขที่เหลือได้ รวมถึงการจัดระเบียบนโยบายต่างประเทศของตีฟฟีให้สอดคล้องกับการลงโทษของสหภาพยุโรป รวมถึงต่อรัสเซียสําหรับสงครามในยูเครน

เจ้าหน้าที่สหภาพยุโรปเห็นว่ารัฐบาลจอร์เจียมีแนวโน้มที่จะทําธุรกิจกับมอสโกมากกว่าและถอยห่างจากการเข้าสู่สมาชิกภาพของกลุ่มตะวันตก แต่พวกเขากล่าวว่าสังคมจอร์เจียส่วนใหญ่เป็นผู้สนับสนุนยุโรปและต้องการรักษาแนวคิดการเข้าสู่สหภาพยุโรปไว้ที่นั่น

คณะกรรมาธิการกล่าวว่าสหภาพยุโรปควรเริ่มการเจรจาสมาชิกภาพกับบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา “เมื่อมีความสามารถในการปฏิบัติตามเกณฑ์การสมัครสมาชิกได้”

ซึ่งถือเป็นเรื่องยากมากกว่า เนื่องจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปมีความเห็นแตกต่างกันเกี่ยวก