“น้องบาส” ฮีโร่เสื้อกันฝน ช่วยเด็กถูกไฟดูด ได้ทุนเรียนต่อ มทร.อีสาน

น้องบาสฮีโร่ช่วยนร.ไฟดูดได้ทุนเรียนต่อจาก มทร.อีสาน เจ้าตัวเผยเป็นคณะที่ชอบและใกล้บ้าน

รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะอาจารย์ ร่วมต้อนรับนายอรรถชัย อาจอุดม หรือน้องบาส รวมทั้งคณาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ที่ได้เดินทางมาร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่นายอรรถชัย ที่ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ในระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอกเป็นจำนวน 614,100 บาท

ซึ่ง มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้มอบให้กับน้องบาส ที่จะเข้าศึกษาต่อใน ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 ปี เทียบโอน ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตร 2 ปี และระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วศ.ด. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ หลักสูตร 3 ปีนอกจาก มทร.อีสาน จะมอบทุนการศึกษาแล้ว

เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หากต้องการที่จะทำงานต่อ ทางมหาวิทยาลัยพร้อมที่จะบรรจุ ให้เป็นบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัยด้วย เพราะทางมหาวิทยาลัยเชื่อว่า น้องบาสจะเป็นเบ้าหลอมที่ดี ที่จะส่งความคิดการเสียสละและช่วยเหลือผู้อื่นไปยังนักศึกษาคนอื่นๆรุ่นต่อไป ได้นำไปเป็นแบบอย่าง

ขณะที่ นายอรรถชัย หรือน้องบาส ฮีโร่ที่ช่วยเหลือนักเรียนที่ถูกไฟดูดที่ จ.อุดรธานี กล่าวว่า ขอขอบคุณทางอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะครูอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ที่สนับสนุนให้โอกาสได้เข้าศึกษาต่อ ที่สนใจเรียนต่อที่ มทร.อีสาน เพราะมีคณะที่ชอบและตั้งใจว่าจะมาศึกษาต่อ ที่สำคัญคือได้อยู่ใกล้บ้าน เพื่อจะได้สามารถเดินทางไปหาดูแลยายได้ในช่วงวันหยุด เพราะไม่อยากให้ยายอยู่คนเดียว