ป.ป.ช. เปิดเซฟ “สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข” อดีต ผบ.ตร.-ส.ว. มีทรัพย์สินรวม 101 ล้าน ไม่มีหนี้สิน

ป.ป.ช. เปิดเซฟ “สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข” อดีต ผบ.ตร.-ส.ว. มีทรัพย์สินรวม 101,209,188 บาท ไม่มีหนี้สิน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข กรณีพ้นจากตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) และตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2565 โดย พล.ต.อ.สุวัฒน์ ยื่นบัญชีทรัพย์สิน พร้อม น.ส.รัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ บุคคลที่อยู่กินกันฉันสามีภริยา พร้อมด้วยบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ แจ้งว่า มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 101,209,188 บาท ไม่มีหนี้สิน

โดยแบ่งเป็นทรัพย์สินของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ 51,030,374 บาท ประกอบด้วย เงินสด 350,000 บาท เงินฝาก 9,619,000 บาท เงินลงทุน 14 รายการ มูลค่ารวม13,905,274 บาท โดยเงินลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นกู้บริษัทซีพีออล์ จำกัด (มหาชน) 5,000,000 บาท ที่ดิน 3 รายการ มูลค่ารวม 10,535,600 บาท ที่ดินมูลค่าสูงสุดในพื้นที่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 7,596,000 บาท ยานพาหนะ 2 รายการ 3,100,000 บาท โดยมูลค่าสูงสุดเป็นรถยนต์ BMW ซีรีส์ 7 ได้มาเมื่อปี 2560  ทรัพย์สินอื่น 5,924,500 บาท

ทรัพย์สิน น.ส.รัตนาภรณ์ 49,155,621 บาท ประกอบด้วย เงินสด 300,000 บาท เงินฝาก 1,820,878 บาท เงินลงทุน 25 รายการ มูลค่ารวม 27,690,430 บาท โดยเงินลงทุนส่วนใหญ่ในกองทุนรวมบัญชี บลจ.กรุงศรีจำกัด 11,361,629 บาท หุ้นกู้บริษัทซีพีออล์ จำกัด (มหาชน) 3,000,000 บาท หุ้นกู้บริษัททรูคอร์เปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) 1,800,000 บาท หุ้นกู้บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 1,000,000 บาท เป็นต้น

ที่ดิน 1 รายการ 1,258,666 บาท ในพื้นที่เขตดุสิต กรุงเทพ ระบุว่า ได้มาจากการรับให้ โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 7,596,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 5,364,646 บาท ทรัพย์สินอื่น 5,125,000 บาท ขณะที่ทรัพย์สินบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 1,023,192 บาท ประกอบด้วยเงินฝาก 104,146 บาท สิทธิและสัมปทาน 919,046 บาท

สำหรับทรัพย์สินอื่นที่น่าสนใจของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ อาทิ ทองคำแท่งน้ำหนักรวม 100 บาท มูลค่า 2,900,000 บาท นาฬิกา Patek Philippe 1 เรือน 700,000 บาท อาวุธปืน 20 รายการ ทั้งปืนขนาด 9 มม. ปืนขนาด .357 ปืนขนาด .45 ปืนยาวไรเฟิล ปืนยาวลูกซอง พระเครื่องเลี่ยมทองรวม 12 องค์

ส่วนทรัพย์สินอื่นที่น่าสนใจของ น.ส.รัตนาภรณ์ อาทิ กระเป๋าถือสตรี 3 ใบ นาฬิกาข้อมือ Patek Philippe 3 เรือน นาฬิกาข้อมือ Rolex 3 เรือน นาฬิกาข้อมือ Cartier 1 เรือน เครื่องประดับเพชร 4 ชิ้น เครื่องประดับมุข 4 ชิ้น อาวุธปืนยาว อาวุธปืนขนาด 9 มม. เป็นต้น

พล.ต.อ.สุวัฒน์ ยังแจ้งว่ามีรายได้ต่อปี 1,681,900 บาท แบ่งเป็น เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทน รวม 1,557,360 บาท รายได้จากเงินปันผล และดอกเบี้ย 124,540 บาท ค่าใช้จ่ายต่อปี 1,640,000 บาท

ส่วน น.ส.รัตนาภรณ์ แจ้งว่า มีรายได้ต่อปี 2,300,000 บาท แบ่งเป็นเงินเดือน 2,100,000 บาท รายได้จากเงินปันผล และดอกเบี้ย 200,000 บาท ค่าใช้จ่ายต่อปี 990,000 บาท ส่วนบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีค่าใช้จ่ายต่อปี 600,000 บาท