ผู้ผลิตไก่ในแอฟริกาใต้ฆ่าไก่ 410,000 ตัวท่ามกลางการระบาดของไข้หวัดนก ความกังวลเกี่ยวกับการขาดแคลนเริ่มปรากฏ

บริษัท RCL Foods ของแอฟริกาใต้กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่า หน่วยธุรกิจปศุสัตว์ปีก Rainbow ของบริษัทได้ทําลายไก่ 410,000 ตัว เนื่องจากการระบาดของไข้หวัดนกระบาดใหญ่ที่สุดในประเทศ ทําให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการขาดแคลนเนื้อไก่และไข่

การระบาดของ Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI) หรือไข้หวัดนกระบาดที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วในฝูงที่ติดเชื้อ ทําให้อัตราตายสูง ส่งผลกระทบต่อการผลิตไข่เพื่อบริโภคในประเทศแล้ว และผู้ผลิตได้เตือนว่าจะมีการขาดแคลนเนื้อไก่ในสัปดาห์ต่อ ๆ ไป

Rainbow เป็นหนึ่งในผู้ผลิตไก่รายใหญ่ที่สุดของแอฟริกาใต้ ที่จําหน่ายให้กับร้านค้าปลีกและธุรกิจอาหารจานด่วน

“การระบาดแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว และสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จนถึงปัจจุบันประมาณว่ามีการทําลายสัตว์ปีก 410,000 ตัว ซึ่งส่งผลกระทบทางการเงินประมาณ 5.99 ล้านเหรียญ” RCL Foods กล่าวในการอัพเดต

บริษัทกล่าวว่ากําลังดําเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงการขาดแคลนการจําหน่าย แต่ “มีความตึงเครียดในห่วงโซ่อุปทาน”

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ประเทศนามิเบียเพื่อนบ้าน ระงับการนําเข้าไก่จากแอฟริกาใต้ อ้างถึงการระบาดของไข้หวัดนก อย่างไรก็ตาม แอฟริกาใต้ส่งออกไก่เพียง 1-2% ของการผลิตทั้งหมด ตามสมาคมผู้ผลิตไก่ของประเทศ

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว บริษัทเพื่อนบ้านของ RCL รวมถึง Astral Foods ซึ่งเป็นผู้ผลิตไก่ครบวงจรรายใหญ่ที่สุด และ Quantum Foods กล่าวว่า การระบาดของไข้หวัดนก กําลังทําลายภาคส่วนที่มีภาระหนักอยู่แล้วจากวิกฤตพลังงานและต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของแอฟริกาใต้