ผู้โดยสารปลายทางเชียงรายยังวุ่น ต้องบินลงเชียงใหม่-ต่อรถบัสหลายชั่วโมง

ผู้โดยสารเครื่องบินปลายทางเชียงรายยังวุ่น หลังเครื่องบินนกแอร์ไถลออกรันเวย์ต้องปิดสนามบินเชียงราย 3 วัน ผู้โดยสารบางส่วนที่จำเป็นต้องเดินทางต้องมาลงเชียงใหม่และนั่งรถบัสต่อไปเชียงราย ตั้งแต่ช่วงสายวันจันทร์ (1 ส.ค.) ซึ่งเป็นวันที่ 2 ของการปิดท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

ผู้โดยสารเครื่องบินจากสายการบินต่างๆ จากกรุงเทพปลายทางเชียงราย ทั้งขาเข้าและขาออกรวม 12 เที่ยวบิน รวมผู้โดยสารกว่า 2,000 คน ต้องมาขึ้นและลงที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยผู้โดยสารที่จะเดินทางไปเชียงราย ทางสายการบินได้จัดรถบัสเพื่อขนส่งผู้โดยสารไปยังจังหวัดเชียงราย

พนักงานของท่าอากาศยานเชียงใหม่ก็มาอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร รวมถึง แจกจ่ายน้ำดื่มสำหรับผู้โดยสารที่จะต้องนั่งรถบัสไปเชียงราย หลังจากเกิดเหตุเครื่องบินของนกแอร์ไถลออกจากนอกทางบิน จนต้องปิดท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงที่เชียงรายเป็นเวลา 3 วัน เพื่อชักลากเครื่องบินนกแอร์ออกจากทางบิน

ผู้โดยสารบางส่วนตัดสินใจเลื่อนการเดินทางออกไป แต่ยังมีผู้โดยสารบางส่วนที่มีความจำเป็น ต้องยอมนั่งรถบัสเดินทางจากเชียงใหม่ ซึ่งใช้เวลาราว 3 ชั่วโมง ต่อไปยังจังหวัดเชียงราย

ผู้โดยสารที่ต้องเดินทางต่อด้วยรถบัสบอกว่า รู้สึกเหนื่อยกับการเดินทางถึง 2 ต่อแต่ก็เข้าใจความจำเป็น ซึ่งอยากให้ทางสายการบินนกแอร์แก้ปัญหารวมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารให้รวดเร็วขึ้นเพื่อลดผลกระทบต่อผู้โดยสาร