พบเหรียญโบราณหมื่น ๆ ในหญ้าทะเลที่ชายฝั่งซาร์ดิเนีย

นักดําน้ําคนหนึ่งพบเห็นโลหะสีวับอยู่ใต้หญ้าทะเลบริเวณทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนอกชายฝั่งของซาร์ดิเนีย นักดําน้ําจึงแจ้งเหตุการณ์นี้ให้เจ้าหน้าที่ทราบ และพบว่าเป็นเหรียญทองแดงจํานวนมากที่อาจเกิดจากเหตุเรือจม

เจ้าหน้าที่รวมถึงนักดําน้ําศิลปะ นักดับเพลิง และตํารวจร่วมกันดําเนินการนําเหรียญเหล่านี้ขึ้นมา นอกจากนี้ยังส่งทีมคุ้มครองมรดกศิลปวัฒนธรรมจากกระทรวงวัฒนธรรมของอิตาลีที่ตั้งอยู่ในโรมเพื่อรับมอบเหรียญเหล่านี้ตามรายงานของ AP News

ชายหาดสีฟ้างดงามของซาร์ดิเนียเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ระยะเวลาในการเดินทางด้วยเรือจากอิตาลีถึงชายฝั่งของซาร์ดิเนียอยู่ระหว่าง 5-8 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับความเร็ว

ประมาณหนึ่งล้านนักท่องเที่ยวจากอิตาลี ประเทศต่างๆ ในยุโรป และอเมริกาไหลบ่ามายังเกาะอิตาลีนี้ทุกปี เป็นที่น่าแปลกที่ไม่มีใครสังเกตเห็นกองเหรียญโบราณขนาดใหญ่นี้มาก่อนวันเสาร์ที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ของซาร์ดิเนียมีนโยบายเข้มงวดในเรื่องการคุ้มครองเกาะและชายหาด ในปี 2020 เจ้าหน้าที่ได้จับกุมนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสหนึ่งคนและปรับเป็นเงิน 1,200 เหรียญสหรัฐฯ ด้วยข้อหาขโมยทรายจากชายหาดซาร์ดิเนียที่สวยงามประมาณ 4.5 ปอนด์

ทรายได้รับการคุ้มครองในฐานะทรัพยากรที่ต้องห้ามนําออกจากเกาะ การขโมยทรายจากเกาะนี้ถือเป็นการกระทําผิดกฎหมายตั้งแต่ปี 2017 และอาจถูกลงโทษจําคุกหลายปีนอกเหนือจากการปรับเงินด้วย

เหรียญที่พบนั้นมีอายุตั้งแต่ครึ่งแรกของศตวรรษที่สี่ตามรายงานของ AP News ยังไม่ทราบแน่ชัดว่ามีเหรียญจํานวนเท่าไรที่ได้รับการเก็บรวบรวมจากพื้นที่นั้น แต่ประมาณกันว่าอาจมีเหรียญประมาณ 50,000 เหรียญตามน้ําหนักของมัน ยังไม่ทราบว่ากองเหรียญนี้มีมูลค่าเท่าไร

ในวิดีโอที่โพสต์บนเว็บไซต์ของสมาคมเหรียญศิลป์แห่งชาติอเมริกาในปี 2017 Rod Gillis ผู้อํานวยการฝ่ายการศึกษากล่าวว่ามีตัวแปรสําคัญสามประการที่กําหนดมูลค่าของเหรียญในสหรัฐอเมริกา

ตัวแปรแรกคือจํานวนที่ผลิต ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาไม่ผลิตเหรียญด้วยจํานวนเท่ากันทุกปี ในบางปีอาจผลิตเหรียญมากถึง 28,000 ล้านเหรียญ ส่วนบางปีจะผลิตน้อยกว่ามาก

ตัวแปรที่สองคือสภาพของเหรียญ การอนุรักษ์เหรียญไว้ในสภาพดีจะมีมูลค่ามากกว่า

ตามคําแถลงจากกระทรวงวัฒนธรรมของอิตาลี เหรียญเหล่านี้ “อยู่ในสภาพที่เยี่ยมและหายากของการอนุรักษ์”

ตัวแปรสุดท้ายคือความต้องการ เหรียญบางชนิดมีความต้องการมากกว่าอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งก็เหมือนสินค้าอื่นๆ ที่ทําให้ราคาเพิ่มขึ้น

ถึงแม้ธนาคารกลางของอิตาลีในปัจจุบันจะมีตัวแปรที่แตกต่างออกไป แต่ก็คล้ายคลึงกับตัวแปรของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา ส่วนเหรียญที่พบนอกชายฝั่งซาร์ดิเนียถึงแม้จะเป็นเหรียญโบราณ แต่ก็ต้องรอดูว่าจะมีมูลค่าเท่าไร

อย่างไรก็ตาม ลุยจิ ลา ร็อกกา ผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดีของซาร์ดิเนีย