พยาบาลชาวอังกฤษถูกตัดสินว่าฆาตกรรมเด็กอ่อน 7 คน ขออุทธรณ์

พยาบาลทารกแรกเกิดชาวอังกฤษที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฆาตกรรมเด็ก 7 รายและพยามฆาตกรรมอีก 6 ราย ได้ยื่นคําร้องขออุทธรณ์คําพิพากษา ตามที่เจ้าหน้าที่แถลงเมื่อวันศุกร์

ลูซี เลตบี้ อายุ 33 ปี ถูกตัดสินจําคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีโอกาสพ้นโทษเมื่อเดือนที่แล้ว คณะลูกขุนศาลแขวงแมนเชสเตอร์พิพากษาว่าเธอมีความผิดฐานฆาตกรรมเด็ก 7 รายระหว่างเดือนมิถุนายน 2015 ถึงเดือนมิถุนายน 2016 ที่หอผู้ป่วยทารกแรกเกิด โรงพยาบาล Countess of Chester ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษ

เธอยังถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานพยายามฆาตกรรมอีก 6 ราย แต่ถูกยกเว้นข้อกล่าวหาอีก 2 ข้อหาที่พยายามฆาตกรรม คณะลูกขุนไม่สามารถตัดสินใจได้ในข้อกล่าวหาอีกหลายข้อ

เจ้าหน้าที่ศาลอุทธรณ์กล่าวว่าได้รับคําร้องขออนุญาตอุทธรณ์คําพิพากษา

โดยปกติ คําร้องขออนุญาตอุทธรณ์คําพิพากษาศาลแขวงจะถูกพิจารณาโดยผู้พิพากษาโดยไม่มีการไต่สวน หากคําร้องถูกปฏิเสธ จําเลยมีสิทธิที่จะยื่นคําร้องใหม่ในการไต่สวนเต็มศาลต่อหน้าผู้พิพากษา 2 ถึง 3 คน

แรงจูงใจของเลตบี้ยังไม่ชัดเจน แต่ขอบเขตของอาชญากรรมของเธอชี้ให้เห็นถึงการวางแผนอย่างละเอียด

เลตบี้ปฏิเสธที่จะปรากฏตัวในศาลสําหรับการตัดสินลงโทษหรือเผชิญกับความโกรธแค้นและความเศร้าโศกของพ่อแม่ที่สูญเสียบุตร เธอถูกกล่าวหาว่าเจตนาทําร้ายเด็กๆ เหล่านั้นด้วยวิธีการต่างๆ รวมถึงฉีดอากาศเข้าสู่กระแสเลือดและให้อากาศหรือนมเข้าสู่กระเพาะอาหารผ่านท่อจมูกสู่กระเพาะ

เธอยังถูกกล่าวหาว่าเติมอินซูลินลงในสารน้ําเกลือทางหลอดเลือดดําและแทรกแซงท่อช่วยหายใจ

ผู้พิพากษา เจมส์ กอสส์ ตัดสินให้เลตบี้รับโทษ “จําคุกตลอดชีวิต” ซึ่งเขากล่าวว่า เธอกระทําด้วย “ความชั่วร้ายที่มีพรมแดนติดกับความโหดร้าย”

มีผู้หญิงอีกเพียง 3 คนเท่านั้นในสหราชอาณาจักรที่ได้รับโทษหนักเช่นนี้

รัฐบาลอังกฤษ เปิดการสอบสวนอิสระไม่นานหลังการตัดสินคดี เพื่อตรวจสอบสถานการณ์ทั่วไปรอบๆ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาล รวมถึงการจัดการกับข้อกังวลที่ยกขึ้นโดยพนักงาน