ภาคใต้อ่วม หลังฝนกระหน่ำ การรถไฟฯ แจ้งปรับเปลี่ยนเส้นทางที่ได้รับผลกระทบ

การรถไฟฯ แจ้งปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถสายใต้ ที่มีต้นทางปลายทางที่สถานีหาดใหญ่ ยะลา และสุไหงโก-ลก ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2565 เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วม

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การรถไฟฯ ขอแจ้งปรับเปลี่ยนการเดินรถเส้นทางสายใต้ ที่มีต้นทางปลายทางที่สถานีหาดใหญ่ ยะลา และสุไหงโก-ลก ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2565 หลังเกิดสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีมวลน้ำไหลเข้าท่วมทางรถไฟสายใต้

ส่งผลกระทบต่อการเดินรถช่วงระหว่างสถานีควนเนียง – บ้านเกาะใหญ่ อำเภอควนเนียง จ.สงขลา น้ำสูงท่วมสันราง 15 เซนติเมตร และเกิดเหตุดินสไลด์ระหว่างสถานีวัดควนมีด กับสถานีนาม่วง ทำให้ขบวนรถไม่สามารถผ่านได้ และจำเป็นต้องปิดเส้นทางระหว่าง สถานีควนเนียง – บ้านเกาะใหญ่

ทั้งนี้ การรถไฟฯ จึงจำเป็นต้องประกาศปรับเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถสายใต้ ดังนี้

วันที่ 18 ธันวาคม 2565
เที่ยวไป ที่ออกจากสถานีกรุงเทพไปเมื่อช่วงบ่าย ทำขบวนกลับเข้าสถานีกรุงเทพ
1. ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 31 (กรุงเทพ – หาดใหญ่)
2. ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 37/45 (กรุงเทพ – สุไหงโก-ลก)
3. ขบวนรถเร็วที่ 169 (กรุงเทพ – ยะลา)
ยกเว้น ขบวนรถเร็วที่ 171 (กรุงเทพ – สุไหงโก-ลก) เดินขบวนรถถึงสถานีพัทลุง

เที่ยวกลับ งดเดินขบวนรถ 5 ขบวน
1. ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 32 (หาดใหญ่ – กรุงเทพ)
2. ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 38/46 (สุไหงโก-ลก – กรุงเทพ)
3. ขบวนรถเร็วที่ 170 (ยะลา – กรุงเทพ)
4. ขบวนรถเร็วที่ 172 (สุไหงโก-ลก – กรุงเทพ)
5. ขบวนรถสินค้าที่ 986 (สุไหงโก-ลก – กรุงเทพ)

ส่วนขบวนรถท้องถิ่น ในเส้นทางดังกล่าว งดเดินในเส้นทางดังนี้
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 454 (สุไหงโก-ลก – หาดใหญ่) เดินเฉพาะ สุไหลโก-ลก – ยะลา
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 464 (สุไหงโก-ลก – พัทลุง) งดเดิน
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 455 (นครศรีธรรมรา – ยะลา) เดินเฉพาะ นครศรีธรรมราช – พัทลุง
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 447 (สุราษฎร์ธานี – สุไหงโก-ลก) เดินเฉพาะ สุราษฏร์ธานี – หารเทา
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 448 (สุไหงโก-ลก – สุราษฎร์ธานี) เดินเฉพาะ สุไหงโก-ลก – หาดใหญ่ และหารเทา – สุราษฎร์ธานี
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 452 (สุไหงโก-ลก – นครศรีธรรมราช) เดินเฉพาะ สุไหงโก-ลก – จะนะ
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 445 (ชุมพร – หาดใหญ่) เดินเฉพาะ ชุมพร – พัทลุง

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 การรถไฟฯ ขอประเมินสถานการณ์ และจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถคืนค่าตั๋วโดยสารได้เต็มราคาที่สถานีรถไฟทุกแห่ง และขณะเดียวกันการรถไฟฯ ยังคงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินและสั่งการแก้ไขสถานการณ์อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังได้จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และมาตรการด้านความปลอดภัย เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในการเดินทางแก่ผู้โดยสาร

สำหรับประชาชนที่จะเดินทางโดยรถไฟ ขอให้ตรวจสอบรายละเอียดก่อนเดินทางอีกครั้ง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง