ภูเก็ต พบผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย “ฝีดาษลิง” 19 ราย

ภูเก็ต แจงความคืบหน้าการติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโรคฝีดาษวานรรายแรกค้นหาเพิ่มเติม 6 แห่ง พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 19 ราย

 นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ระบุถึงความคืบหน้าการติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิด กับผู้ป่วยโรคฝีดาษวานรรายแรก ในจังหวัดภูเก็ต ว่า จากการค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิดเพิ่มเติม 6 แห่ง พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (High-Low risk contact) 19 ราย

โดยได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งผลตรวจออกมาแล้วเป็นลบ 2 ราย และอีก 17 ราย อยู่ระหว่างรอผลตรวจ โดยมีการติดตามอาการอย่างใกล้ชิด ด้วยวิธีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ โทรศัพท์สอบถามอาการทุก 7 วัน 14 วัน และ 21 วัน

ซึ่งเมื่อกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงครบการกักตัว 21 วันแล้วจะมีการเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการอีกครั้ง