ภูเขาไฟใต้ทะเลระเบิดขึ้นทําให้เกิดเกาะเล็กๆ นอกชายฝั่งประเทศญี่ปุ่น

ภูเขาไฟกลางทะเลปะทุขึ้นทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นเมื่อสามสัปดาห์ก่อน ซึ่งให้มุมมองที่หายากเกี่ยวกับการเกิดของเกาะเล็กๆ ใหม่ แต่นักเชี่ยวชาญกล่าวว่าอาจไม่คงอยู่นาน

ภูเขาไฟกลางทะเลที่ไม่มีชื่อ ตั้งอยู่ห่างจากเกาะอิโอจิมะทางตอนใต้ประมาณครึ่งไมล์ เริ่มปะทุขึ้นอีกครั้งเมื่อวันที่ 21 ตุลาคมที่ผ่านมา

ภายใน 10 วัน ดินฟ้าหินปะทุและหินภูเขาไฟก็เริ่มสะสมตัวบนพื้นทะเลต่ํา ยอดของมันก็พ้นผิวน้ําขึ้นมา ในช่วงแรกของเดือนพฤศจิกายน มันกลายเป็นเกาะใหม่ขนาด 328 ฟุตในเส้นผ่านศูนย์กลาง และสูงถึง 66 ฟุตจากผิวน้ํา ตามที่ยูจิ อูซุอิ นักวิเคราะห์ของหน่วยภูเขาไฟในสํานักอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นกล่าว

กิจกรรมภูเขาไฟในบริเวณใกล้เคียงอิโอจิมะเพิ่มขึ้น และการปะทุของภูเขาไฟกลางทะเลในลักษณะคล้ายกันนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงปีที่ผ่านมา แต่การเกิดเกาะใหม่เป็นเหตุการณ์สําคัญ อูซุอิกล่าว

กิจกรรมภูเขาไฟที่บริเวณนี้ได้ลดลงแล้ว และเกาะที่เกิดใหม่ก็ลดขนาดลงเล็กน้อย เนื่องจากมันมีส่วนประกอบที่เปราะบางง่ายต่อการกัดกร่อนจากคลื่น อูซุอิกล่าว

เขากล่าวว่านักเชี่ยวชาญยังอยู่ในระหว่างวิเคราะห์พัฒนาการรวมทั้งรายละเอียดของตะกอน เกาะใหม่นี้อาจคงอยู่ได้นานกว่าหากมันประกอบด้วยลาวาหรือสิ่งที่มีความคงทนกว่าหินภูเขาไฟเช่นพุมไฟ “เราต้องรอดูพัฒนาการ แต่เกาะนี้อาจไม่คงอยู่นาน” เขากล่าว

ภูเขาไฟกลางทะเลและกิจกรรมทางธรณีวิทยาได้สร้างเกาะใหม่มาแล้วในอดีต

ในปี 2556 การปะทุของภูเขาไฟนิชิโนชิมะทางตอนใต้ของโตเกียวนําไปสู่การเกิดเกาะใหม่ ซึ่งยังคงขยายตัวต่อเนื่องจากการปะทุของภูเขาไฟนานถึงทศวรรษ

ในปีเดียวกันนั้น เกาะเล็กๆ ก็ปรากฏขึ้นจากพื้นทะเลหลังเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ 7.7 ริกเตอร์ในปากีสถาน ในปี 2558 เกาะใหม่ก็เกิดขึ้นเนื่องจากการปะทุของภูเขาไฟกลางทะเลนานหนึ่งเดือนทางตอนใต้ของหมู่เกาะโตงา

จากภูเขาไฟที่มีกิจกรรมประมาณ 1,500 แห่งทั่วโลก 111 แห่งอยู่ในญี่ปุ่น ซึ่งตั้งอยู่บนแนวแปซิฟิกที่เรียกว่า “แหวนไฟของโลก”

เกาะอิโอจิมะเป็นสถานที่ของการต่อสู้ที่รุนแรงที่สุดของสงครามโลกครั้งที่สอง และภาพถ่ายที่ถ่ายโดยช่างภาพของสํานักข่าว AP โจ รอเซนทัล ขณะที่ชาวสหรัฐฯ ชูธงชาติสหรัฐฯ บนยอดเขาซูริบาจิเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2488 กลายเป็นสัญลักษณ์ของสงครามแปซิฟิกและความกล้าหาญของนาวินสหรัฐฯ