รฟท.จัดเพิ่ม 6 ขบวนรถพิเศษ สายเหนือ-อีสาน รับเดินทางช่วงปีใหม่

การรถไฟฯ จัดเพิ่ม 6 ขบวนรับเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 เปิดจำหน่ายตั๋วขบวนพิเศษเริ่ม 17 ธ.ค.นี้ พร้อมพ่วงตู้โดยสารเต็มหน่วยลากจูง รองรับสูงสุด 1 แสนคนต่อวัน

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 รัฐบาลได้ประกาศให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่อง ขณะเดียวกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย จึงคาดการณ์ว่าจะมีประชาชน และนักท่องเที่ยวเดินทางทางรถไฟจำนวนมาก

โดยขณะนี้ขบวนรถที่ให้บริการเป็นประจำ ตั๋วโดยสารถูกจองเต็มหมดทุกชั้นทุกขบวนแล้ว ยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการในช่วงเทศกาลดังกล่าว ดังนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ การรถไฟฯ จึงเปิดให้บริการขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร จำนวน 6 ขบวน ไป-กลับ ในเส้นทางสายเหนือ 2 ขบวน และสายตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ขบวน ซึ่งเป็นรถนั่งชั้น 3 จำนวน 54 คัน รองรับผู้โดยสารได้เพิ่มประมาณ 8,000 คน/วัน

สำหรับขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร จำนวน 6 ขบวน ประกอบด้วย เที่ยวไป : วันที่ 29 ธันวาคม 2565 จำนวน 3 ขบวน ประกอบด้วย สายเหนือ 1 ขบวน ได้แก่ ขบวนรถที่ 955 กรุงเทพ-ศิลาอาสน์ ออกจากกรุงเทพ เวลา 22.30 น. ถึงเวลา 07.30 น. และสายตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ขบวน ได้แก่ ขบวนรถที่ 967 กรุงเทพ-อุดรธานี ออกจากกรุงเทพ เวลา 21.15 น. ถึงเวลา 08.10 น. และขบวนรถที่ 977 กรุงเทพ-อุบลราชธานี ออกจากกรุงเทพ เวลา 21.45 น. ถึงเวลา 09.00 น.

เที่ยวกลับ : วันที่ 2 มกราคม 2566 จำนวน 3 ขบวน ประกอบด้วย สายเหนือ 1 ขบวน ได้แก่ ขบวนรถที่ 962 ศิลาอาสน์-กรุงเทพ ออกจากศิลาอาสน์ เวลา 19.40 น. ถึงเวลา 04.10 น. และสายตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ขบวน ได้แก่ ขบวนรถที่ 934 อุบลราชธานี-กรุงเทพ ออกจากอุบลราชธานี เวลา 19.30 น. ถึงเวลา 06.25 น. และขบวนรถที่ 936 อุดรธานี-กรุงเทพ ออกจากอุดรธานี เวลา 21.10 น. ถึงเวลา 07.30 น.