รัสเซียกล่าวหาสหรัฐฯ ก่อให้เกิดความตึงเครียด และเตือนถึงการปะทะกันระหว่างมหาอํานาจนิวเคลียร์

รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของรัสเซียในวันจันทร์กล่าวหาว่าสหรัฐอเมริกา เป็นต้นเหตุของความตึงเครียดทั่วโลก โดยอ้างว่าการ “ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง” ของตะวันตกอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางทหารระหว่างมหาอํานาจนิวเคลียร์

เซอร์เกย์ โชยกู กล่าวคําปราศรัยในการประชุมทางการทหารในกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ซึ่งเป็นงานประจําปีที่จีนใช้เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทางทหารและมีตัวแทนจากประเทศต่างๆ รวมถึงสหรัฐอเมริกาด้วย

“สหรัฐอเมริกาได้ทําลายและทําลายระบบความมั่นคงและความมั่นคงทางยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศมาหลายปีแล้ว รวมถึงระบบข้อตกลงควบคุมอาวุธ”

โชยกูกล่าวว่าสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรตะวันตกกําลังคุกคามรัสเซียผ่านนาโตที่พยายามขยายอิทธิพลในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกภายใต้การอ้างว่ากําลังหาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค

“นโยบายของตะวันตกที่ต้องการขยายความขัดแย้งกับรัสเซียอย่างต่อเนื่องนั้นอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางทหารระหว่างมหาอํานาจนิวเคลียร์ซึ่งอาจนํามาซึ่งผลกระทบที่เลวร้าย”

รัสเซียยังคงเปิดรับการเจรจาหารือเกี่ยวกับสงครามในยูเครนหากมีเงื่อนไขที่เหมาะสม โชยกูกล่าวโดยไม่ได้อธิบายรายละเอียด

สุนทรพจน์ของโชยกูตามมาด้วยของจาง โยเซีย ผู้บัญชาการทหารระดับสูงที่สองของจีนและรองประธานคณะกรรมการทหารกลาง

โดยไม่ได้กล่าวถึงชื่อสหรัฐอเมริกาโดยตรง จางวิพากษ์วิจารณ์ “บางประเทศ” ที่ “ต่างก็ก่อปัญหาขึ้นทั่วโลก”

สหรัฐอเมริกามีตัวแทนเข้าร่วมงานนี้นําโดยซินเธีย คาร์ราส ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับจีน

จางกล่าวว่าจีนพร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ทางทหารกับสหรัฐอเมริกาบนพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกัน การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และความร่วมมือเพื่อประโยชน์ร่วมกัน

จีนระงับการสื่อสารทางทหารกับสหรัฐอเมริกาในเดือนสิงหาคม 2565 เพื่อแสดงความไม่พอใจต่อการเยือนของนางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาเยือนไต้หวันซึ่งจีนถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาเขตของตน