รัสเซียพิจารณาห้ามนําเข้าอาหารทะเลจากญี่ปุ่นเนื่องจากการปล่อยน้ําจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมะ

รัสเซียกําลังพิจารณาร่วมมือกับจีนในการห้ามนําเข้าสัตว์น้ําจากญี่ปุ่น หลังจากที่ญี่ปุ่นปล่อยน้ําที่ผ่านการบําบัดกัมมันตรังสีออกจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมะที่พังทลายลงสู่ทะเล และกําลังแสวงหาการหารือกับญี่ปุ่นในเรื่องนี้ ผู้ควบคุมดูแลของรัสเซีย กล่าวเมื่อวันอังคาร

ญี่ปุ่นเริ่มปล่อยน้ําจากโรงไฟฟ้าลงสู่มหาสมุทรเมื่อเดือนที่แล้ว ซึ่งสร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากจีน โดยจีนตอบโต้ด้วยการห้ามนําเข้าสัตว์น้ําทุกชนิดจากญี่ปุ่นอย่างเด็ดขาด

Rosselkhoznadzor หน่วยงานควบคุมความปลอดภัยอาหารของรัสเซีย ในวันอังคารกล่าวว่าได้หารือเกี่ยวกับการส่งออกอาหารทางทะเลของญี่ปุ่นกับเจ้าหน้าที่จีน รัสเซียเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกสินค้าทางทะเลรายใหญ่ที่สุดไปยังจีน และกําลังแสวงหาโอกาสเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด

“พิจารณาถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการปนเปื้อนของรังสี Rosselkhoznadzor กําลังพิจารณาความเป็นไปได้ในการเข้าร่วมกับจีนในการจํากัดการส่งออกสัตว์น้ําจากญี่ปุ่น” Rosselkhoznadzor กล่าวในแถลงการณ์ “การตัดสินใจสุดท้ายจะทําหลังการเจรจากับฝ่ายญี่ปุ่น”

จนถึงปีนี้ รัสเซียได้นําเข้าสัตว์น้ําจากญี่ปุ่น 118 ตัน ผู้ควบคุมกล่าว

Rosselkhoznadzor กล่าวว่าได้ส่งจดหมายไปยังญี่ปุ่นเกี่ยวกับความจําเป็นในการหารือ และขอข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบรังสีของญี่ปุ่นสําหรับสัตว์น้ําส่งออก รวมถึงทริเทียม ภายในวันที่ 16 ตุลาคม

ญี่ปุ่นกล่าวว่าน้ํานั้นปลอดภัยหลังจากผ่านการบําบัดเพื่อกําจัดสารกัมมันตรังสีส่วนใหญ่แล้ว ยกเว้นทริเทียม ซึ่งเป็นสารกัมมันตรังสีที่ยากต่อการแยกออกจากน้ํา จากนั้นจะถูกเจือจางให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ตามมาตรฐานสากลก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม

ญี่ปุ่นกล่าวว่าการวิพากษ์วิจารณ์จากรัสเซียและจีน ไร้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์สนับสนุน

เมื่อวันจันทร์ ในรายงานการทดสอบน้ําล่าสุด กระทรวงสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่นระบุว่าผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ําทะเล ที่เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 19 กันยายน พบว่าระดับความเข้มข้นของทริเทียมอยู่ต่ํากว่าขีดจํากัดต่ําสุดที่ตรวจวัดได้ทุกจุดเก็บตัวอย่าง 11 จุด และจะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อสุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

รัสเซียยังไม่พบความผิดปกติใดๆ ในตัวอย่างทางทะเลที่ใช้ทดสอบในภูมิภาคของรัสเซียที่อยู่ใกล้บริเวณที่ปล่อยน้ําที่ผ่านการบําบัด Rosselkhoznadzor สาขาภาคตะวันออกไกลกล่าวเมื่อวันอังคาร Interfax รายงาน

รัสเซียส่งออกสัตว์น้ํา 2.3 ล้านตันเมตริกในปีที่แล้ว มูลค่าประมาณ 6.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ประมาณครึ่งหนึ่งของปริมาณการจับสัตว์น้ําทั้งหมด โดยจีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่นเป็นผู้นําเข้ารายใหญ่ที่สุด ตามหน่วยงานประมงของรัสเซีย