ราชกิจจาฯ ประกาศให้ “นิรัตติศัย กัลย์จาฤก” ทายาทกันตนา เป็นบุคคลล้มละลาย

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ “นิรัตติศัย กัลย์จาฤก” นักแสดง ผู้จัด ผู้ผลิต และผู้กำกับ ทายาทค่ายละครดัง “กันตนา” เป็นบุคคลล้มละลาย

ผู้สื่อข่าวรายงาน  เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้ล้มละลาย ในคดีหมายเลขแดงที่ ล.2528/2564 ศาลล้มละลายกลาง กองบังคับคดีล้มละลาย 5 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

โดยประกาศดังกล่าวระบุว่า

“ด้วยคดีเรื่องนี้ ศาลล้มละลายกลางได้มีคำพิพากษา เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 ให้นายนิรัตติศัย กัลย์จาฤก ลูกหนี้ล้มละลาย ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483

ผู้ล้มละลาย เลขประจำตัวประชาชนx-xxxx-xxxxx-xx-x มีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ xx/xx ถนนกำแพงเพชร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร”

สำหรับ ต๊ะ นิรัตติศัย กัลย์จาฤก เป็นนักแสดง ผู้จัด ผู้ผลิต และผู้กำกับละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ชื่อดัง เป็นทายาทคนที่ 4 ของนายประดิษฐ์ กัลย์จาฤก และ นางสมสุข กัลย์จาฤก ผู้ก่อตั้งค่ายละครดังกันตนา โดยมีฉายาในวงการว่า “เล็ก ๆ ต๊ะไม่ ใหญ่ ๆ ต๊ะทำ”