“วรวัจน์” สับเละ “ประยุทธ์” ทำอุตสาหกรรมยาสูบเจ๊ง ปล่อยขนบุหรี่เถื่อนขายเกลื่อนไทย

“วรวัจน์” สับ “ประยุทธ์” ทำอุตสาหกรรมยาสูบไทยเจ๊ง ปล่อยขบวนการนอกกฎหมายขนบุหรี่เถื่อนขายเกลื่อนไทย ทำยาสูบเสียหายแสนล้านต่อปี

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล ผู้สมัคร ส.ส.แพร่ พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการประชุมเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ และนำเสนอนโยบายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่ยาสูบ ว่า ปัญหาชาวไร่ยาสูบที่พบคือหลายปีที่ผ่านมารัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีปล่อยปละละเลย ให้เกิดการลักลอบนำเข้าบุหรี่เถื่อน จำนวน มหาศาลเข้ามาในประเทศ ซึ่งอัตราของบุหรี่เถื่อนที่นำเข้ามาจำหน่าย ในประเทศสูงถึงร้อยล่ะ 25 ของจำนวนบุหรี่ที่ขายในประเทศ

จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ปริมาณการจำหน่ายบุหรี่ของโรงงานยาสูบตกลงจนถึงขนาดที่ขายบุหรี่แล้วไม่เหลือกำไร เมื่อยอดจำหน่ายลดลงยอดการผลิตบุหรี่ก็ลดลงตามไปด้วย ดังนั้นผลที่ตามมาคือการผลิตบุหรี่ลดลงตามไปด้วย จึงไปกระทบกับเกษตรกรชาวไร่ยาสูบที่เคยขายยาสูบได้ปริมาณ หลัก1,000 กิโลกรัม ลดลงเหลือเพียงหลัก100 กิโลกรัม จากเดิมหากไม่มี ผลกระทบของบุหรี่เถื่อน ชาวไร่ยาสูบสามารถขายใบยาสูบได้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3,000-4,000 กิโลกรัม แต่ปัจจุบันขายได้เพียง 300-400 กิโลกรัม ยอดขายที่ตกต่ำส่งผลกระทบกับรายได้ของชาวไร่ยาสูบโดยตรง

นายวรวัจน์ กล่าวด้วยว่า ปัญหาดังกล่าว เกิดมาจากการบริหารงาน ที่ผิดพลาดของพล.อ.ประยุทธ์ ที่ตั้งคนที่ไม่มีความรู้ความสามารถเข้าไปบริหารโรงงานยาสูบ หากไปไม่ไหวก็เปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาบริหารแทน หลายฝ่ายมองว่าเป็นแผนงานที่รัฐบาลวางไว้ ทั้งนี้รัฐวิสาหกิจที่มีกำไรมาตลอด เหตุใดทำให้รายได้ลดลงจนถึงจุดวิกฤติ เป็นวิธีการที่ไม่ควรเกิดขึ้นจากรัฐบาลที่อ้างว่ามาจากประชาชน

ซึ่งที่ผ่านมากลุ่มเกษตรกร ผู้ปลูกใบยาสูบในหลายพื้นที่ เดินทางมายื่นข้อร้องเรียน พร้อมกับชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์ในปัจจุบันของอุตสาหกรรมยาสูบไทย โดยปัญหาทั้งหมดมาจาก กรณีที่รัฐบาลปล่อยให้บุหรี่หนีภาษี ทะลักเข้าไทยส่งผลให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 25,000-30,000 ล้านบาท ไม่นับรวมผลกระทบที่เกิดจากอุตสาหกรรม ยาสูบไทยเคยสร้างรายได้เข้าประเทศไม่ต่ำกว่าปีล่ะ 100,000 ล้านบาท รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ปล่อยให้ธุรกิจผิดกฎหมายเติบโตและตักตวงรายได้เข้ากระเป๋าตัวเองหลายหมื่นล้านบาทต่อปี ดังนั้นหากพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาล พร้อมที่จะปราบจริงจัง