วิษณุ ชี้หากประยุทธ์ได้คะแนนไม่ถึงครึ่ง คณะรัฐมนตรีหลุดด้วยทั้งคณะ

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงขั้นตอนตามกฎหมายหากมีรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจได้รับเสียงโหวตไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ว่าถ้าโหวตแล้วรัฐมนตรีคนนั้นได้รับเสียงไม่ไว้วางใจมากกว่า 239 เสียง ก็พ้นจากตำแหน่งทันทีโดยอัตโนมัติ ซึ่งกึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีอยู่ในปัจจุบัน คือ 477 คน

รองนายกรัฐมนตรีรายนี้ ย้ำว่า นี่คือพูดเฉพาะเสียงที่ไม่ไว้วางใจ แต่เสียงที่ไว้วางใจจะมีเท่าไหร่นั้นเอาไว้เป็นประเด็นการเมือง เอาไว้นินทากันเอง แต่ในทางกฎหมายไม่ได้เกิดผลอะไร

นายวิษณุ ย้ำว่า การได้คะแนนมากหรือน้อยนั้นไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องดุลพินิจ เพราะถ้าคะแนนเสียงไม่ไว้วางใจมากเกินกว่ากึ่งหนึ่งก็พ้นจากตำแหน่ง และย้ำว่าหากบุคคลที่ได้รับเสียงไม่ไว้วางใจเกินกึ่งหนึ่งเป็นนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี จะพ้นไปทั้งหมดเพียงแต่ว่าทั้งคณะต้องรักษาการต่อไป รวมถึงนายกรัฐมนตรีด้วย จนกว่าสภาผู้แทนราษฎรจะลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่

นายวิษณุ อธิบายเพิ่มเติมว่า หลังจากได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ นายกรัฐมนตรีก็จะแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี พอได้คณะรัฐมนตรีแล้วก็จะเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณ

ผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าจะเป็นอย่างไรหากนายกรัฐมนตรีถูกลงมติไม่ไว้วางใจในสุดสัปดาห์นี้ รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าอยู่ที่ประธานสภาฯ เพราะประธานสภาฯ จะต้องเรียกประชุมรัฐสภาฯ แต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่