ศรีสุวรรณ โดนยุบสมาคม เหตุแอบอ้างชื่อคนไปขอจดทะเบียน

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง ในฐานะนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร ออกคำสั่งฉบับหนึ่ง เมื่อวันศุกร์ (9 มิ.ย.) ให้เพิกถอนการรับจดทะเบียนสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ของนายศรีสุวรรณ จรรยา โดยระบุว่ามีการแอบอ้างชื่อบุคคลไปขอจดทะเบียน

“บุคคลที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อ ที่อยู่ และอาชีพของผู้ที่จะสมัครเป็นสมาชิกสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จำนวน 3 คน ให้ถ้อยคำยืนยันสอดคล้องต้องกันว่าไม่เคยเป็นสมาชิกสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยแต่อย่างใด” เอกสารดังกล่าว ระบุ

“ผู้มีรายชื่อในบัญชีจำนวน 2 รายให้ถ้อยคำยืนยันสอดคล้องกันว่า ไม่เคยเข้าร่วมประชุมคณะผู้เริ่มก่อตั้งสมาคม … การที่นำรายงานประชุมดังกล่าวแนบยื่นเป็นเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมต่อนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานครนั้น บุคคลดังกล่าวมิได้รู้เห็นด้วยแต่อย่างใด”

นอกจากนี้เอกสารดังกล่าวระบุด้วยว่า การยื่นขอจดทะเบียนสมาคมนั้นไม่เป็นไปตามกฎหมาย เพราะมีสมาชิกไม่ถึง 10 คนด้วย