สธ.เผยยอดโควิดประจำสัปดาห์ ป่วยใหม่ +2,900 ตายเพิ่ม 89 ศพ

สธ.รายงานโควิดประจำสัปดาห์ พบป่วยใหม่ 2,900 คน เฉลี่ยวันละ 414 คน ปอดอักเสบ 621 คน ใส่ท่อช่วยหายใจ 413 คน ขณะเสียชีวิตอีก 89 ราย

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์ผู้ป่วย โควิด 19 ภายในประเทศ หลังปรับจากโรคติดต่ออันตราย เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง เมื่อวันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา

โดยรายงานสถานการณ์เป็นรายสัปดาห์ พบว่า ระหว่างวันที่ 18-24 ธ.ค.ที่ผ่านมา มีผู้ป่วยรายใหม่ รักษาตัวในโรงพยาบาล จำนวน 2,900 คน (เฉลี่ยวันละ 414 คน) ลดลงจากสัปดาห์ก่อนมีอาการปอดอักเสบ 621 คน และมีอาการหนักต้องใส่ท่อช่วยหายใจ 413 คน รวมผู้ป่วยสะสม ตั้งแต่ 1 ม.ค.65 จำนวน 2,498,373 ราย และสะสมตั้งแต่เริ่มระบาด 4,721,808 ราย ขณะเดียวกันมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 89 ราย (เฉลี่ยวันละ 12 ราย) ลดลงจากสัปดาห์ก่อน รวมผู้เสียชีวิต ตั้งแต่โควิด 19 เริ่มระบาด 33,594 ราย

นอกจากนี้ ยังมีรายงานจำนวนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด เพิ่มขึ้น 8,660 โดส รวมทั้งสิ้น 144,060,395 โดส แบ่งเป็นอย่างน้อย 1 เข็ม 57,149,340 โดส ,อย่างน้อย 2 เข็ม 53,623,924 โดส และ อย่างน้อย 3 เข็ม 33,287,131 โดส