สภาประมุขบาทหลวงคาทอลิก ชวนชาวคริสต์สวดภาวนาแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ออกประกาศฉบับหนึ่งเมื่อวันศุกร์ (16 ธ.ค.) เชิญชวนให้นักบวชและผู้นับถือศาสนาคริสต์ สวมภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทุกวันตั้งแต่วันศุกร์ (16 ธ.ค.)

“สภาประมุขบาทหลวงคาทอลิกแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนบาทหลวง นักบวช และคริสตชนทุกท่าน ได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและสวดภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เป็นประจำทุกวัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป” สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ระบุ

ประกาศนี้ออกมาหลังจากสำนักพระราชวังแถลงเมื่อวันพฤหัสบดี (15 ธ.ค.) ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงมีพระอาการประชวร ขณะทรงฝึกสุนัขทรงเลี้ยง ด้วยอาการทางพระหทัย เมื่อวันพุธ (14 ธ.ค.) ที่สนามฝึกกองัพนสุนัขทหาร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

  • แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ทรงพระประชวร

นอกจากสมาคมศาสนาคริสต์แล้ว วันเดียวกันนี้ จุฬาราชมนตรี ซึ่งเป็นองค์กรศาสนาอิสลาม ก็ออกประกาศให้ผู้นับถือศาสนาอิสลามร่วมอวยพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ด้วย

  • จุฬาราชมนตรีแจ้งผู้นับถืออิสลาม ร่วมขอพร ถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา