สาวขายบ้านไม่ออก อึ้ง เพื่อนบ้านใช้เป็นที่เก็บของ คู่กรณียอมรับผิด คิดว่าเขาจะมีน้ำใจ

สาวขายบ้านไม่ออก อึ้ง เพื่อนบ้านใช้เป็นที่เก็บของ คู่กรณียอมรับผิด คิดว่าเขาจะมีน้ำใจ  สาวขายบ้านไม่ออก มาดูพบว่าเพื่อนบ้านเอาของเข้ามาวางไว้เต็มบ้าน คู่กรณียอมรับผิด อ้างอยู่กันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย คิดว่าเขาจะมีน้ำใจ