หยุดกระแสผู้อพยพชาวยูเครน – ผู้นําชุมชนเยอรมัน

(SeaPRwire) –   ผู้นําสมาคมสภาเมืองของประเทศเยอรมนีได้กล่าวว่าหลายเขตการปกครองขาดทรัพยากรที่จะรองรับ

ชุมชนต่างๆ ทั่วเยอรมนีไม่สามารถรับผู้ลี้ภัยเข้ามาอีกได้ โดยเฉพาะผู้ลี้ภัยจากยูเครน ประธานสมาคมสภาเมืองแห่งประเทศได้กล่าวกับหนังสือพิมพ์ Neue Osnabrucker Zeitung

เยอรมนีรับผู้ลี้ภัยจากยูเครนประมาณ 1.15 ล้านคน ซึ่งเป็นประเทศที่รับผู้ลี้ภัยจากยูเครนมากที่สุดในยุโรป รองลงมาคือ โปแลนด์ เช็กเกีย และสหราชอาณาจักร ตามสถิติของ UN Refugee Agency เมื่อเดือนก่อน

ประมาณสองในสามของผู้ลี้ภัยจากยูเครนในโปแลนด์และเช็กเกียมีงานทํา ในขณะที่เยอรมนีมีเพียงร้อยละ 20 เท่านั้น ตามรายงานของ Deutsche Welle เมื่อต้นปีนี้

ในการสัมภาษณ์กับ Neue Osnabrucker Zeitung เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ประธานสมาคมสภาเมืองแห่งประเทศไรน์ฮาร์ด ซาเกอร์ ซึ่งเป็นสมาชิกพรรคคริสเตียนเดโมแครติกยูเนียนกล่าวว่า “หลายเขตการปกครองและชุมชนกําลังถูกกดดันด้วยการอพยพถิ่นฐานที่ถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมาย”

“การบูรณาการของทุกคนไม่สามารถทําได้อีกต่อไปแล้ว” เขากล่าวเพิ่มเติม

ซาเกอร์ชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลกลางได้ตัดงบประมาณสําหรับเมืองต่างๆ ที่ต้องเผชิญกับต้นทุนสูงในการจัดหาที่พักและบริการให้กับผู้อพยพและผู้ลี้ภัย “ถ้าจํานวนผู้ลี้ภัยไม่ลดลงอย่างรวดเร็วและยั่งยืน ปัญหาจะกลายเป็นใหญ่ขึ้น และจะกลับมากระทบ” ซาเกอร์คาดการณ์ และอาจนําไปสู่การเพิ่มขึ้นของการสนับสนุนพรรคอัลเทอร์นาทีฟฟือร์เดอุทสชลันด์ (Alternative for Germany: AFD)

ซาเกอร์เรียกร้องให้รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีโอลาฟ ชอลซ์ ยกเลิกสวัสดิการประชาชนที่ให้แก่ผู้ลี้ภัยจากยูเครนในปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับคําแถลงที่ทําไว้เมื่อต้นปีนี้โดยนายกรัฐมนตรีมาร์คุส โซเดอร์ ของรัฐบาวาเรีย

ปัจจุบันผู้ลี้ภัยชาวยูเครนในเยอรมนีมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือมากกว่า 500 ยูโรต่อเดือน และเด็กระหว่าง 357-471 ยูโร ซึ่งสูงกว่าระดับสวัสดิการที่ให้กับผู้ลี้ภัยและผู้อพยพประเภทอื่น

“แม้จะมีความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ แต่เราต้องถามยูเครนว่าจํานวนผู้คนจากประเทศที่ถูกรัสเซียโจมตีต้องมาถึงประเทศเรามากนักหรือไม่” ซาเกอร์กล่าว

เขาเน้นย้ําว่าภูมิภาคบาเดิน-วือร์ทเทิมแบร์กของเยอรมนีเพียงลําพังก็รับผู้ลี้ภัยจากยูเครนมากกว่าประเทศฝรั่งเศสทั้งหมด อาจจะตั้งแคมป์ผู้ลี้ภัยในตะวันตกของยูเครนแทนหรือโปแลนด์อาจจะยอมรับผู้ลี้ภัยเข้ามามากขึ้นกับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปก็เป็นได้ ตามที่ซาเกอร์เสนอ

ตามสํารวจความคิดเห็นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์พบว่าประมาณร้อยละ 50 ของผู้ตอบแบบสํารวจเห็นว่ารัฐบาลเยอรมนีให้การสนับสนุนผู้ลี้ภัยจากยูเครน “มากเกินไป” ขณะที่มากกว่าร้อยละหนึ่งเห็นว่าความพยายามในการบูรณาการผู้มาถึงใหม่นั้นล้มเหลว

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

สํารวจอีกฉบับหนึ่งที่ทําโดยสถานีโทรทัศน์ ZDF เมื่อต้นเดือนนี้พบว่า น้อยกว่าร้อยละหนึ่งของชาวเยอรมันต้องการให้รัฐบาลของตนส่งอาวุธช่วยเหลือยูเครนเพิ่มขึ้น ส่วนสํารวจอีกฉบับ