อาลัย “หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี” สิ้นชีพิตักษัยแล้ว สิริชันษา 100 ปี

“หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี” สิ้นชีพิตักษัย สิริชันษา 100 ปี ผู้ถวายงานรับใช้ในหลวง ร.9 และอดีตประธานมูลนิธิโครงการหลวง

วันนี้ (23 ก.ค.) หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล ได่โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า “ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไป ของ หม่อมเจ้า ภีศเดช รัชนี ได้สิ้นชีพิตักษัยเมื่อคืนเวลา 03:00 น.

หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เป็นพระปนัดดา (เหลน)ใน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นพระนัดดา (หลาน)ในกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ (วังหน้า องค์สุดท้าย)

หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เป็นผู้ติดตามใกล้ชิดในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 มาตั้งแต่ครั้งยังดำรงพระอิสริยยศเป็นพระอนุชาในรัชกาลที่ 8 และเคยดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิโครงการหลวง”

ด้าน เฟซบุ๊กแฟนเพจ โบราณนานมา ได้โพสต์ระบุว่า “23 กรกฎาคม 2565 “หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี” สิ้นชีพิตักษัย สิริชันษา 100 ปี“หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี” เป็นพระโอรสในพระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ องค์ต้นราชสกุล “รัชนี” ประสูติแต่หม่อมเจ้าพรพิมลพรรณ รัชนี (วรวรรณ) เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2464 (ศักราชแบบเก่า) และมีเจ้าพี่ร่วมพระมารดาหนึ่งพระองค์คือ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต

เป็นพระปนัดดา (เหลน) ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วังหลวง) และพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว (วังหน้า) และเป็นพระนัดดา (หลาน) ในกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ (กรมพระราชวังสถานมงคลพระองค์สุดท้าย) นับเป็นพระราชวงศ์องค์สุดท้ายในสายกรมพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)

หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ทรงเป็นผู้ติดตามใกล้ชิด โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 มาตั้งแต่ครั้งยังดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราชในรัชกาลที่ 8

และเคยดำรงตำแหน่ง “ประธานมูลนิธิโครงการหลวง” ทำให้ชาวไทยภูเขามีอาชีพและรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเพื่อการศึกษาการเพาะปลูกพืชและพันธุ์ไม้บนพื้นที่สูงอีกด้วย

หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี สิ้นชีพิตักษัย ณ โรงพยาบาลศิริราช สิริชันษา 100 ปี “หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี” สิ้นชีพิตักษัย วันเดียวกันกับที่ “พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์” สิ้นพระชนม์ ผู้เป็นพระบิดา (สิ้นพระชนม์ 23 กรกฎาคม 2488)”