อุ๊ย! มีอะไรกัน สั่งปลดฟ้าผ่า มิสแกรนด์ชลบุรี ฐานไม่ทำตามกฎ-เงื่อนไข ให้มงรองขึ้นแทน

เพจ มิสแกรนด์ชลบุรี โพสต์ภาพหนังสือแถลงการณ์ ปลด “นางสาวกฤษฎาภรณ์ นาใคร” มิสแกรนด์ชลบุรี ประจำปี 2023 ออกจากตำแหน่ง เนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ และให้ “นางสาวรัตน์ระพี ธรรมใจกุล” รองอันดับสอง มิสแกรนด์ชลบุรี 2023 เข้ารับตำแหน่งแทน ข้อความในหนังสือดังกล่าวระบุว่า

เนื่องจากกองประกวดมิสแกรนด์ชลบุรี 2033 มีความจำเป็นต้องขอปลด นางสาว กฤษฎาภรณ์ นาใคร มิสแกรนด์ชลบุรี ประจำปี 2023 ออกจากตำแหน่ง เนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ที่กองประกวดมอบหมายได้อย่างเหมาะสม และไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ กิจกรรม และเงื่อนไขที่ทางกองประกวดมิสเกรนด์ชลบุรี 2023 กำหนด

น้อง กฤษฎาภรณ์ นาใคร 

ซึ่งขัดต่อภาพลักษณ์บริบทที่กองประกวดมิสแกรนด์ชลบุรี 2023 ตั้งไว้ ส่งผลให้นางสาวกฤษฎาภรณ์ นาใคร ขาดคุณสมบัติในการดำรงดำแหน่ง มิสแกรนด์ชลบุรี 2023

ทั้งนี้กองประกวดมิสแกรนด์ชลบุรี 2023 ได้พิจราณาเห็นสมควรและขอแต่งตั้ง นางสาวรัตน์ระพี ธรรมใจกุล รองอันดับสอง มิสแกรนด์ชลบุรี 2023 เข้ารับตำแหน่ง มิสแกรนด์ชลบุรี 2023 เพื่อดำรงตำแหน่งแทนในฐานะ มิสแกรนด์ชลบุรี 2023 สืบต่อไป

ปราง รัตน์ระพี ธรรมใจกุล