เช็กด่วน! เดือน พ.ย. 65 มีวันหยุดพิเศษ-หยุดยาว 5 วัน เฉพาะ 3 จังหวัดนี้เท่านั้น

เช็กวันหยุดเดือน พ.ย. 65 มีวันหยุดพิเศษ-หยุดยาว 5 วัน เฉพาะ 3 จังหวัดเท่านั้น ช่วงจัดประชุม APEC 2022 วันที่ 16-18 พ.ย.65

สำหรับเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่งเป็นเดือนที่นักท่องเที่ยวเริ่มออกไปท่องเที่ยวรับลมหนาวกันบางแล้ว ถึงแม้เดือนพฤศจิกายนนี้จะไม่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ก็ตาม

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยจะจัดประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก ครั้งที่ 29 หรือ APEC 2022 ตั้งแต่วันที่ 16-18 พ.ย. 65 ทำให้มีวันหยุดพิเศษเพิ่มมา เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการจราจร อำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุม APEC 2022

โดยที่ประชุม ครม. มีมติให้วันพฤหัสที่ 16-18 พ.ย.65 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ เฉพาะประชาชนในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร, จ.นนทบุรี และ จ.สมุทรปราการ ดังนั้นหากนับรวมวันเสาร์ที่ 19 พ.ย.65 และวันอาทิตย์ที่ 20 พ.ย.65 จะทำให้คนในเขตพื้นที่ 3 จังหวัด มีวันหยุดยาวต่อเนื่องติดกันถึง 5 วัน

นอกจากนี้ ในเดือน พ.ย. 65 ยังมีวันสำคัญต่างๆ ด้วย ดังนี้

  • วันอังคารที่ 8 พ.ย.65 วันลอยกระทง
  • วันศุกร์ที่ 11 พ.ย.65 วันคนโสด
  • วันจันทร์ที่ 14 พ.ย.65 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง, วันคนพิการแห่งชาติ และวันเบาหวานโลก
  • วันเสาร์ที่ 19 พ.ย.65 วันส้วมโลก
  • วันอาทิตย์ที่ 20 พ.ย.65 วันกองทัพเรือ
  • วันศุกร์ที่ 25 พ.ย.65 วันวชิราวุธ, วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า และวันประถมศึกษาแห่งชาติ