เปิดรายชื่อ 12 งูเห่าเพื่อไทย-ก้าวไกลโหวตให้ “อนุทิน-ศักดิ์สยาม” ครบถ้วน

12 งูเห่า เพื่อไทย-ก้าวไกล โหวตให้ “อนุทิน-ศักดิ์สยาม” ครบถ้วน ขณะ มี 3 ส.ส.เศรษฐกิจไทย แตกแถวเทคะแนนให้ 2 แกนนำภูมิใจไทยด้วย

 การลงมติไว้วางใจและไม่ไว้วางใจนายอนุทิน ชาญวีรกูล นองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะเลขาธิการพรรคฯ พบว่า มีงูเห่าในพรรคเพื่อไทย จำนวน 7 คน ที่ให้ความไว้วางใจนายอนุทิน และนายศักดิ์สยาม ได้แก่ นายจักรพรรดิ ไชยสาสน์ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ นายธีระ ไตรสรณกุล นายนิยม ช่างพินิจ นางผ่องศรี แซ่จึง นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร นายสุชาติ ภิญโญ และยังปรากฏ ส.ส.เพื่อไทย 1 คน ที่ไม่ปรากฏการลงคะแนน คือ นายนพคุณ รัฐผไท ในพรรคก้าวไกลพบ 5 เสียง ได้แก่ นายเกษมสันต์ มีทิพย์ นายขวัญเลิศ พานิชมาท นายคารม พลพรกลาง นายพีรเดช คำสมุทร และนายเอกภพ เพียรพิเศษ

นอกจากนั้น ยังพบในพรรคการเมืองฝ่ายค้านอื่น ๆ ได้แก่ นายอนุมัติ ซูสารอ ส.ส.พรรคประชาชาติ, นายอารีไกรนรา พรรคเพื่อชาติ ที่ให้ความไว้วางใจทั้งนายอนุทิน และนายศักดิ์สยาม ขณะที่ นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ หัวหน้าพรรคเพื่อชาติ งดออกเสียง ส่วนพรรคเสรีรวมไทยที่แม้จะไม่ไว้วางใจ แต่ก็พบ ส.ส. 1 คน ที่ไม่ปรากฏการลงคะแนน ได้แก่ นายอำไพ กองมณี

ขณะที่ การลงมติไม่ไว้วางใจของพรรคเศรษฐกิจไทย ที่นำโดยร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า หัวหน้าพรรคฯ นั้น ส่วนใหญ่ลงมติไม่ไว้วางใจนายอนุทิน และนายศักดิ์สยาม แต่ปรากฏว่า มี 3 ส.ส.ของพรรคเศรษฐกิจไทย ให้ความเห็นชอบทั้ง นายอนุทิน และนายศักดิ์สยาม ได้แก่ นายณัฏฐพล จรัสรพีพงษ์ ส.ส.สุรินทร์, นายธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์ ส.ส.อุบลราชธานี, นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ ส.ส.ตาก และมีอีก 1 ส.ส.ที่ไม่ปรากฏการลงคะแนน ได้แก่ นายสะถิระ เผือกประพันธุ์

ส่วนการลงมติของ ส.ส.พรรคเล็กนั้น ทั้งหมดลงมติให้ความไว้วางใจทั้งนายอนุทิน และนายศักดิ์สยาม ยกเว้นเพียงนายนิยม วิวรรธนดิฐกุล หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ ที่ไม่ไว้วางใจนายอนุทิน และนายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ ที่ไม่ให้ความไว้วางใจทั้งนายอนุทิน และนายศักดิ์สยาม

ส่วนนางสาววทัญญา บุนนาค ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ที่การอภิปรายไม่ไว้วางใจปีที่แล้ว ลงมติไม่ไว้วางใจนายศักดิ์สยามนั้น ในการลงมติครั้งนี้ ปรากฏว่า นางสาววทัญญาลงมติ งดออกเสียง เช่นเดียวกับ นายพนิต วิกิตเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาล ก็ได้ลงมติงดออกเสียงให้กับนายศักดิ์สยาม แต่ยังคงให้ความไว้วางใจนายอนุทิน ส่วนนางกันตวรรณ ตันเถียร ส.ส.พังงา พรรคประชาธิปัตย์ ไม่ปรากฏการลงคะแนน และนายสินิตย์ เลิศไกร ส.ส.สุราษฎร์ธานี พรรคประชาธิปัตย์ ที่ลาป่วย เนื่องจากติดเชื้อโควิด-19