เผาทำลาย ไอศกรีมยี่ห้อดัง มูลค่ากว่า 12 ล้านบาท แม้ไม่ใช่รุ่นการผลิตที่พบสารปนเปื้อน

อย.-สสจ. ร่วมเป็นสักขีพยาน เผาทำลายไอศกรีมฮาเก้น-ดาส รวมมูลค่ากว่า 12 ล้านบาท แม้ไม่ใช่รุ่นการผลิตที่มีปัญหาถูกเรียกคืน

เภสัชกรวีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า ตามที่หน่วยงานความปลอดภัยด้านอาหารของหลายประเทศในยุโรป ได้เรียกคืน “ไอศกรีมฮาเก้น-ดาส” ที่ระบุวันที่ควรบริโภคก่อนระหว่าง 16/03/2023 ถึง 23/04/2023 เนื่องจากพบสาร 2-คลอโรเอทานอล ปนเปื้อน โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีการนำเข้าผลิตภัณฑ์รุ่นการผลิตดังกล่าวเข้ามาในประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม บริษัท จาโกต้า บราเดอร์ส เทรดดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำเข้า “ไอศกรีมฮาเก้น-ดาส” ได้เรียกคืนสินค้ารุ่นการผลิตอื่นที่นำเข้ามาจำหน่ายโดยสมัครใจ และนำมาเผาทำลาย ในวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ที่บริษัท อัคคีปราการ จำกัด จ.สมุทรปราการ จำนวน 27,645 ชิ้น รวมมูลค่ากว่า 12 ล้านบาท โดยมี อย. และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมเป็นสักขีพยาน