เมาแล้วขับสถิติยังสูง ยอดสะสม 5 วัน รวม 5,869 คดี

คุมประพฤติเมาแล้วขับสะสม 5 วัน ยอดพุ่ง 5,869 คดี

วันนี้ (16 เมษายน 2566) นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยถึงสถิติคดีที่ศาลสั่งคุมความประพฤติวันที่ 5 ของ 7 วันอันตราย (15 เมษายน 2566) มีคดีทั้งสิ้น 2,435 คดี เป็นคดีขับรถขณะเมาสุรา 2,407 คดี คดีขับเสพ 28 คดี โดยสถิติคดีเมาขับยอดสะสม 5 วัน ได้แก่ อันดับหนึ่ง กรุงเทพมหานคร 384 คดี รองลงมาจังหวัดนนทบุรี 333 คดี และอันดับสามจังหวัดร้อยเอ็ด 331 คดี เมื่อเปรียบเทียบสถิติคดีในวันที่ 5 ของ 7 วันอันตรายปี 2565 พบว่า คดีขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 1,948 คดี และปี 2566 จำนวน 2,407 คดี เพิ่มขึ้น จำนวน 459 คดี คิดเป็นร้อยละ 23.56

สำหรับยอดสะสม 5 วันของ 7 วันอันตราย (11-15 เมษายน 2566) จำนวน 6,116 คดี จำแนกเป็น
– คดีขับรถขณะเมาสุรา 5,869 คดี คิดเป็นร้อยละ 95.96
– คดีขับรถประมาท 23 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.38
– คดีขับซิ่ง 1 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.02
– คดีขับเสพ 223 คดี คิดเป็นร้อยละ 3.64

นอกจากนี้ สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศยังได้จัดกิจกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการประชาชน ด่านตรวจค้น และด่านชุมชน จำนวน 90 จุด โดยมีอาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน ผู้ถูกคุมความประพฤติ ประชาชน และภาคีเครือข่าย จำนวนทั้งสิ้น 1,406 คน เข้าร่วมกิจกรรม รณรงค์ประชาสัมพันธ์การขับขี่ปลอดภัย ตรวจเยี่ยมด่านบริการประชาชน แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ แจกน้ำดื่ม และอำนวยความสะดวกการจราจรทางถนน เพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัยในเทศกาลสงกรานต์นี้