เลือกตั้ง 66 : รวมเบอร์ผู้สมัคร ส.ส. ชุมพร-พังงา-ภูเก็ต-ระนอง-สุราษฎร์ธานี

เลือกจังหวัด ชุมพร • พังงา • ภูเก็ต • ระนอง • สุราษฎร์ธานี

ชุมพร
เลือกอำเภอ (เรียงตามลำดับอักษร) ท่าแซะ • ทุ่งตะโก • ปะทิว • พะโต๊ะ • เมืองชุมพร • ละแม • สวี • หลังสวน

 • เมืองชุมพร
  • ขุนกระทิง
  • ตากแดด
  • ถ้ำสิงห์
  • ท่าตะเภา
  • ท่ายาง
  • ทุ่งคา
  • นาชะอัง
  • นาทุ่ง
  • บางลึก
  • บางหมาก
  • บ้านนา
  • ปากน้ำ
  • วังไผ่
  • วังใหม่
  • วิสัยเหนือ
  • หาดทรายรี
  • หาดพันไกร
 • สวี
  • เขาค่าย
  • เขาทะลุ
  • ครน
  • ด่านสวี
  • ท่าหิน
  • ทุ่งระยะ
  • นาโพธิ์
  • นาสัก
  • ปากแพรก
  • วิสัยใต้
  • สวี

พังงา
เลือกอำเภอ (เรียงตามลำดับอักษร) กะปง • เกาะยาว • คุระบุรี • ตะกั่วทุ่ง • ตะกั่วป่า • ทับปุด • ท้ายเหมือง • เมืองพังงา

ภูเก็ต
เลือกอำเภอ (เรียงตามลำดับอักษร) กะทู้ • ถลาง • เมืองภูเก็ต

 • กะทู้
  • กมลา
  • กะทู้
  • ป่าตอง
 • เมืองภูเก็ต
  • กะรน
  • เกาะแก้ว
  • ฉลอง
  • ตลาดเหนือ
  • ตลาดใหญ่
  • รัษฎา
  • ราไวย์
  • วิชิต

สุราษฎร์ธานี
เลือกอำเภอ (เรียงตามลำดับอักษร) กาญจนดิษฐ์ • เกาะพะงัน • เกาะสมุย • คีรีรัฐนิคม • เคียนซา • ชัยบุรี • ไชยา • ดอนสัก • ท่าฉาง • ท่าชนะ • บ้านตาขุน • บ้านนาเดิม • บ้านนาสาร • พนม • พระแสง • พุนพิน • เมืองสุราษฎร์ธานี • วิภาวดี • เวียงสระ

 • กาญจนดิษฐ์
  • กรูด
  • กะแดะ
  • คลองสระ
  • ช้างขวา
  • ช้างซ้าย
  • ตะเคียนทอง
  • ท่าทอง
  • ท่าทองใหม่
  • ท่าอุแท
  • ทุ่งกง
  • ทุ่งรัง
  • ป่าร่อน
  • พลายวาส
 • เคียนซา
  • เขาตอก
  • เคียนซา
  • บ้านเสด็จ
  • พ่วงพรมคร
  • อรัญคามวารี
 • บ้านนาสาร
  • คลองปราบ
  • ควนศรี
  • ควนสุบรรณ
  • ท่าชี
  • ทุ่งเตา
  • ทุ่งเตาใหม่
  • นาสาร
  • น้ำพุ
  • พรุพี
  • เพิ่มพูนทรัพย์
  • ลำพูน
 • เมืองสุราษฎร์ธานี
  • ขุนทะเล
  • คลองฉนาก
  • คลองน้อย
  • ตลาด
  • บางกุ้ง
  • บางชนะ
  • บางไทร
  • บางใบไม้
  • บางโพธิ์
  • มะขามเตี้ย
  • วัดประดู่

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.

ชุมพร เขต 1
เมืองชุมพร (ขุนกระทิง, ตากแดด, ท่าตะเภา, ท่ายาง, ทุ่งคา, นาชะอัง, นาทุ่ง,  บางหมาก, ปากน้ำ, วังไผ่,  วิสัยเหนือ, หาดทรายรี), สวี (ครน, ด่านสวี, ท่าหิน, ทุ่งระยะ, นาโพธิ์, นาสัก, ปากแพรก, วิสัยใต้, สวี)

 1. ไอศวรรย์ ทวาโรจน์ – เสรีรวมไทย
 2. สมมาตร เหลืองธรรมธาดา – ภูมิใจไทย
 3. สมชาย แพ่งยงยุทธ – ไทยศรีวิไลย์
 4. เสือภูสิณ สุขปาน – เพื่อไทย
 5. หนึ่งฤทัย พันกุ่ม – กรีน
 6. กรรภิรมย์ กุยุคำ – เพื่อชาติ
 7. สุรชัย แดงละอุ่น – พลังประชารัฐ
 8. ธีรสุต มีอินทร์ – ก้าวไกล
 9. พิศาล นิลยกานนท์ – ไทยสร้างไทย
 10. จิณณาวัฒน์ สินลอย – ไทยภักดี
 11. วิชัย สุดสวาสดิ์ – รวมไทยสร้างชาติ
 12. อิสรพงษ์ มากอำไพ – ประชาธิปัตย์
 13. ปรัตถกร เวียงแก้ว – คลองไทย

ชุมพร เขต 2
ท่าแซะ, ปะทิว, เมืองชุมพร (ถ้ำสิงห์, บางลึก, บ้านนา, วังใหม่, หาดพันไกร)

 1. รุจินาถ ศรีสุวรรณ – ไทยสร้างไทย
 2. สมบูรณ์ หนูนวล – ภูมิใจไทย
 3. สมมิตร ทองเหลือ – พลังประชารัฐ
 4. ณัฐจกานต์ เพ็ชศรี – ก้าวไกล
 5. สราวุธ อ่อนละมัย – ประชาธิปัตย์
 6. ลิขิต ศรีชาติ – ชาติพัฒนากล้า
 7. พงษ์ศักดิ์ฎา รังวิเรนทร์ – ความหวังใหม่
 8. นักรบ ณ ถลาง – รวมแผ่นดิน
 9. ไตรฤกษ์ มือสันทัด – เพื่อไทย
 10. ธน บุญเกิด – เสรีรวมไทย
 11. เสณี ชูสุริแสง – ไทยภักดี
 12. สันต์ แซ่ตั้ง – รวมไทยสร้างชาติ
 13. ยัง โยธกา – คลองไทย

ชุมพร เขต 3
ทุ่งตะโก, พะโต๊ะ, ละแม, สวี (เขาค่าย, เขาทะลุ), หลังสวน

 1. มีศักดิ์ ภักดีคง – ประชาธิปัตย์
 2. สมพร บุญคงมา – ไทยสร้างไทย
 3. ปนัย บุญกาญจน์ – ภูมิใจไทย
 4. ธีระศักดิ์ ปางวิรุฬห์รักข์ – พลังประชารัฐ
 5. ชุติมา ชุมขุน – ก้าวไกล
 6. อัครเดช สงจันทร์ – คลองไทย
 7. ภคพล ทวิชศรี – เสรีรวมไทย
 8. อัชฌา แดงกนิษฐ – เพื่อไทย
 9. สุพล จุลใส – รวมไทยสร้างชาติ

พังงา เขต 1
เกาะยาว, ตะกั่วทุ่ง, ทับปุด, เมืองพังงา

 1. กันตวรรณ ตันเถียร – ประชาธิปัตย์
 2. ชนัญ เรืองผล – เสรีรวมไทย
 3. ธีรุตม์ สันหวัง – ก้าวไกล
 4. เอื้อการย์ ประทาน – เสมอภาค
 5. ธะเนต นาวาล่อง – เพื่อไทย
 6. นิตยา ราชานา – ไทยสร้างไทย
 7. ชาญวิศว์ บรรจงการ – รวมไทยสร้างชาติ
 8. อรรถพล ไตรศรี – ภูมิใจไทย
 9. กานต์ เพชรบูรณ์ – พลังประชารัฐ
 10. ทนงเดช เป็นสุข – คลองไทย
 11. อนันต์ ทอดทิ้ง – เพื่อชาติ

พังงา เขต 2
กะปง, คุระบุรี, ตะกั่วป่า, ท้ายเหมือง

 1. อำนาจ ดำรงพิทยากุล – ภูมิใจไทย
 2. ฉกาจ พัฒนกิจวิบูลย์ – พลังประชารัฐ
 3. ต่อศักดิ์ ศุภวิเศษ – ไทยสร้างไทย
 4. กฤษ ศรีฟ้า – เพื่อไทย
 5. ราเมศ รัตนะเชวง – ประชาธิปัตย์
 6. ทรงวุฒิ อินทรสวัสดิ์ – รวมไทยสร้างชาติ
 7. ศิวโรจน์ ธนโชติชัยยง – เสมอภาค
 8. สุทัศน์ สาลี – เสรีรวมไทย
 9. คงศักดิ์ มีแก้ว – มิติใหม่

ภูเก็ต เขต 1
เมืองภูเก็ต (เกาะแก้ว, ตลาดเหนือ, ตลาดใหญ่, รัษฎา)

 1. พเยาว์ มณีรัตน์ – ไทยภักดี
 2. สมชาติ เตชถาวรเจริญ – ก้าวไกล
 3. นิพนธ์ เอกวานิช – ภูมิใจไทย
 4. ประเสริฐ ประทีป ณ ถลาง – ไทยสร้างไทย
 5. อนันตรักษ์ เพ็ชรหิน – เสรีรวมไทย
 6. จิรายุส ทรงยศ – พลังประชารัฐ
 7. วัชรพงษ์ อนันตกูล – เพื่อไทย
 8. ปิยะ สีดอกบวบ – รวมไทยสร้างชาติ
 9. ณัฐดนัย หิรัณ์เศรษฐี – เปลี่ยน
 10. กวี ตันสุคตานนท์ – ประชาธิปัตย์
 11. วิศิษฐ์ อนันต์ศิริภัณฑ์ – คลองไทย

ภูเก็ต เขต 2
กะทู้ (กมลา, ป่าตอง), เมืองภูเก็ต (กะรน, ฉลอง, ราไวย์, วิชิต)

 1. อาวุธ หนูเชต – เพื่อไทย
 2. เฉลิมพงศ์ เเสงดี – ก้าวไกล
 3. นวลจันทร์ สามารถ – รวมไทยสร้างชาติ
 4. สุทา ณ ถลาง – พลังประชารัฐ
 5. วงศกร ชนะกิจ – ภูมิใจไทย
 6. พาขวัญ กิจประสาน – ไทยสร้างไทย
 7. เทมส์ ไกรทัศน์ – ชาติพัฒนากล้า
 8. นิโอะ นิมุ – เสรีรวมไทย
 9. คารมย์ เดิมหลิ่ม – เพื่อชาติไทย
 10. พลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ – ประชาธิปัตย์

ภูเก็ต เขต 3
กะทู้ (กะทู้), ถลาง

 1. อรทัย เกิดทรัพย์ – ชาติพัฒนากล้า
 2. นัทธี ถิ่นสาคู – พลังประชารัฐ
 3. สุเมธ บุนนท์ – คลองไทย
 4. วิญญู กองกิจธนา – เสรีรวมไทย
 5. ฐิติกันต์ ฐิติพฤฒิกุล – ก้าวไกล
 6. สรธรรม จินดา – เพื่อไทย
 7. ชาญณรงค์ ประทีป ณ ถลาง – รวมไทยสร้างชาติ
 8. มณีรัตน์ วิชัยดิษฐ สุขยิรัญ – ไทยสร้างไทย
 9. วิวัฒน์ จินดาพล – ภูมิใจไทย
 10. ศรีเทพ อุดมลาภ – ไทยภักดี
 11. ชัยยศ ปัญญาไวย – ประชาธิปัตย์

ระนอง เขต 1
ทั้งจังหวัด

 1. วิรัช ร่มเย็น – ประชาธิปัตย์
 2. คงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ – ภูมิใจไทย
 3. อมร สุดจิตร – ไทยสร้างไทย
 4. ดนัยณัฏฐ์ โชคอำนวย – รวมไทยสร้างชาติ
 5. สายัณห์ วรวิสุทธิ์ – ก้าวไกล
 6. พงศกร พรหมสุวรรณ – พลังประชารัฐ
 7. รังสรรค์ ศิริรังษี – เพื่อไทย
 8. สุไหรหมาน บรรจบ – คลองไทย
 9. ชาตรี สุขใส – เสรีรวมไทย
 10. ธนบูลชัยศักดิ์ พรมอภิบาลกุล – ช่วยชาติ

สุราษฎร์ธานี เขต 1
เมืองสุราษฎร์ธานี (คลองฉนาก, คลองน้อย, ตลาด, บางกุ้ง, บางชนะ, บางไทร, บางใบไม้, บางโพธิ์, มะขามเตี้ย)

 1. วราวุธ วุฒิ – ก้าวไกล
 2. ลีลาวัลย์ นุ้ยบุตร – เพื่อไทย
 3. สุรสิทธิ์ ปล่องบรรจง – ไทยภักดี
 4. อนุวัตร์ รจิตานนท์ – ชาติพัฒนากล้า
 5. พิสัณห์ ทองโมถ่าย – เสรีรวมไทย
 6. วิเชียร จันทร์บัว – ไทยสร้างไทย
 7. ศักดา สมบูรณ์ลักขณา – ภูมิใจไทย
 8. กานสินี โอภาสรังสรรค์ – รวมไทยสร้างชาติ
 9. ณัฐวรันธร ทองคำ – พลังประชารัฐ
 10. ภานุ ศรีบุศยกาญจน์ – ประชาธิปัตย์
 11. ฤทัยทิพย์ รังสิประภัศร – เพื่อชาติ
 12. ขจรภพ วุฒิจันทร์ – คลองไทย
 13. พงษ์ศักดิ์ กุลเมือง – ความหวังใหม่

สุราษฎร์ธานี เขต 2
กาญจนดิษฐ์ (คลองสระ, ท่าทอง, ท่าอุแท, พลายวาส), เกาะพะงัน, เกาะสมุย, ดอนสัก

 1. ณัฐสุดา จิตกรม – ก้าวไกล
 2. วิวรรธน์ นิลวัชรมณี – ประชาธิปัตย์
 3. พิพิธ รัตนรักษ์ – รวมไทยสร้างชาติ
 4. สมคิด กษมาพันธุ์ – เสรีรวมไทย
 5. ณัฐดนัย หิมทอง – เพื่อไทย
 6. สุนทร ภู่ไพบูลย์ – ไทยสร้างไทย
 7. สุริญญา ยืนนาน – พลังประชารัฐ
 8. พงศ์ศรี นาคเมือง – ชาติพัฒนากล้า
 9. เธียรทัศน์ เอี่ยมตระกูล – ภูมิใจไทย
 10. สมศักดิ์ มือเพ็ชร – คลองไทย

สุราษฎร์ธานี เขต 3
เคียนซา (เขาตอก, เคียนซา, พ่วงพรมคร, อรัญคามวารี), บ้านนาสาร (คลองปราบ, ควนศรี, ควนสุบรรณ, ท่าชี, นาสาร, น้ำพุ, พรุพี, เพิ่มพูนทรัพย์, ลำพูน), เวียงสระ

 1. สุรพล วรรณโชติ – ไทยสร้างไทย
 2. วชิราภรณ์ กาญจนะ – รวมไทยสร้างชาติ
 3. ประเทือง มีแต้ม – พลังประชารัฐ
 4. สิทธิภร จันทบูรณ์ – ก้าวไกล
 5. ปิยะรัฐ จิรัตน์ฐิกุล – ประชาธิปัตย์
 6. สิทธิกร เกษมณี – เพื่อไทย
 7. ธนสาร เดชนะ – เสรีรวมไทย
 8. สุเชษฐ ศรีโพธิ์ชัย – ภูมิใจไทย
 9. นันทวัชร์ กูลเกื้อศิประไพ – ไทยภักดี
 10. ชาญวิทย์ โชคอำนวย – คลองไทย

สุราษฎร์ธานี เขต 4
คีรีรัฐนิคม, บ้านตาขุน, พุนพิน

 1. สมชาติ ประดิษฐพร – ประชาธิปัตย์
 2. สถาพร กล่อมเจริญ – เพื่อไทย
 3. พันธ์ศักดิ์ บุญแทน – รวมไทยสร้างชาติ
 4. อมรินทร์ ชูเพชร – ภูมิใจไทย
 5. รุจิเรศ สมบุญ – ก้าวไกล
 6. กฤตภาส พรหมมากรณ์ – เสรีรวมไทย
 7. สุชัด ชูสุวรรณ – ไทยสร้างไทย
 8. จิรวรรณ สารสิทธิ์ – พลังประชารัฐ
 9. สุพจน์ บานเย็น – ชาติพัฒนากล้า
 10. สุชาติ วิรินทร์ – ไทยภักดี
 11. ศศิธร จงจิตร – เพื่อชาติ
 12. วิชิต นิตยา – คลองไทย
 13. อัญชุลี วรเศรษฐศักดิ์ – พลังสังคมใหม่
 14. เสาวนิต สุขสนาน – เปลี่ยนอนาคต

สุราษฎร์ธานี เขต 5
เคียนซา (บ้านเสด็จ), ชัยบุรี, พนม, พระแสง

 1. ระพีพัฒน์ วรรณะ – เสรีรวมไทย
 2. อัจฉราวดี เกื้อหนุน – ภูมิใจไทย
 3. ปรเมษฐ์ จินา – รวมไทยสร้างชาติ
 4. วศุธน เรืองขนาบ – ชาติพัฒนากล้า
 5. สุพจน์ มากแก้ว – ไทยสร้างไทย
 6. สินิตย์ เลิศไกร – ประชาธิปัตย์
 7. ธนโชติ ติณพันธุ์ – พลังประชารัฐ
 8. ไพโรจน์ ฤกษ์ดี – เพื่อไทย
 9. นุกูล พูลสวัสดิ์ – ก้าวไกล
 10. วิฑูรย์ ชัยสิทธิ์ – ไทยสมาร์ท
 11. กฤาณากร เสืออินโท – คลองไทย
 12. พิมลพร โสภา – เปลี่ยนอนาคต

สุราษฎร์ธานี เขต 6
ไชยา, ท่าฉาง, ท่าชนะ, วิภาวดี

 1. กรณ์ ทองปรีชา – เสรีรวมไทย
 2. ธีรภัทร พริ้งศุลกะ – ประชาธิปัตย์
 3. สวัสดิ์ วิเชียรพร – ไทยภักดี
 4. โกเมท เกิดสมบัติ – เพื่อไทย
 5. อนงค์นาถ จ่าแก้ว – รวมไทยสร้างชาติ
 6. สุชาติ อินทรมณี – พลังประชารัฐ
 7. นิคมพร หนูแก้ว – ไทยสร้างไทย
 8. สิรวิทย์ ช่วงเสน – ก้าวไกล
 9. พิชัย ชมภูพล – ภูมิใจไทย
 10. สำรอง ใจรังษี – คลองไทย
 11. ณัทธพงศ์ ชูมาก – ความหวังใหม่
 12. ถนอม ศักดิ์เพชร – ทางเลือกใหม่

สุราษฎร์ธานี เขต 7
กาญจนดิษฐ์ (กรูด, กะแดะ, ช้างขวา, ช้างซ้าย, ตะเคียนทอง, ท่าทองใหม่, ทุ่งกง, ทุ่งรัง, ป่าร่อน), บ้านนาเดิม, บ้านนาสาร (ทุ่งเตา, ทุ่งเตาใหม่)

 1. สุเรนทร์ ลิ้มสุวรรณ – ไทยสร้างไทย
 2. ธานินท์ นวลวัฒน์ – รวมไทยสร้างชาติ
 3. สมโชค พูลสุข – ภูมิใจไทย
 4. วรพจน์ วิชัยดิษฐ์ – ไทยภักดี
 5. มนตรี เพชรขุ้ม – ประชาชาติ
 6. ศุรุท เกษมณีภูรเดช – เพื่อไทย
 7. มนู วณิชชานนท์ – พลังประชารัฐ
 8. ชาติพงศ์ กุลรัตน์ – ก้าวไกล
 9. ตวงทอง ประดิษฐพร – ประชาธิปัตย์
 10. สมชาย ไชยยศ – เสรีรวมไทย
 11. จิดาภา มือเพ็ชร – คลองไทย
 12. สุนิสา นาคประดิษฐ์ – ทางเลือกใหม่