เลือกตั้ง 66 : รวมเบอร์ผู้สมัคร ส.ส. กระบี่-ตรัง-นครศรีธรรมราช

เลือกจังหวัด กระบี่ • ตรัง • นครศรีธรรมราช

กระบี่
เลือกอำเภอ (เรียงตามตัวอักษร) เกาะลันตา • เขาพนม • คลองท่อม • ปลายพระยา • เมืองกระบี่ • ลำทับ • เหนือคลอง • อ่าวลึก

 • เหนือคลอง
  • เกาะศรีบอยา
  • คลองขนาน
  • คลองเขม้า
  • โคกยาง
  • ตลิ่งชัน
  • ปกาสัย
  • ห้วยยูง
  • เหนือคลอง

ตรัง
เลือกอำเภอ (เรียงตามตัวอักษร) กันตัง • นาโยง • ปะเหลียน • เมืองตรัง • ย่านตาขาว • รัษฎา • วังวิเศษ • สิเกา • ห้วยยอด • หาดสำราญ

 • ย่านตาขาว
  • เกาะเปียะ
  • ทุ่งกระบือ
  • ทุ่งค่าย
  • นาชุมเห็ด
  • ในควน
  • โพรงจระเข้
  • ย่านตาขาว
  • หนองบ่อ

นครศรีธรรมราช
เลือกอำเภอ (เรียงตามตัวอักษร) ขนอม • จุฬาภรณ์ • ฉวาง • เฉลิมพระเกียรติ • ชะอวด • ช้างกลาง • เชียรใหญ่ • ถ้ำพรรณรา • ท่าศาลา • ทุ่งสง • ทุ่งใหญ่ • นบพิตำ • นาบอน • บางขัน • ปากพนัง • พรหมคีรี • พระพรหม • พิปูน • เมืองนครศรีธรรมราช • ร่อนพิบูลย์ • ลานสกา • สิชล • หัวไทร

 • ท่าศาลา
  • กลาย
  • ดอนตะโก
  • ตลิ่งชัน
  • ท่าขึ้น
  • ท่าศาลา
  • ไทยบุรี
  • โพธิ์ทอง
  • โมคลาน
  • สระแก้ว
  • หัวตะพาน
 • ทุ่งสง
  • กะปาง
  • เขาขาว
  • เขาโร
  • ควนกรด
  • ชะมาย
  • ถ้ำใหญ่
  • ที่วัง
  • นาโพธิ์
  • นาไม้ไผ่
  • นาหลวงเสน
  • น้ำตก
  • ปากแพรก
  • หนองหงส์
 • เมืองนครศรีธรรมราช
  • กำแพงเซา
  • คลัง
  • ไชยมนตรี
  • ท่างิ้ว
  • ท่าซัก
  • ท่าวัง
  • ท่าเรือ
  • ท่าไร่
  • นาเคียน
  • นาทราย
  • ในเมือง
  • บางจาก
  • ปากนคร
  • ปากพูน
  • โพธิ์เสด็จ
  • มะม่วงสองต้น

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.

กระบี่ เขต 1
เมืองกระบี่, เหนือคลอง (เกาะศรีบอยา, คลองขนาน, คลองเขม้า, ตลิ่งชัน, เหนือคลอง)

 1. เตชิต ดำดี – ไทยสร้างไทย
 2. กิตติ กิตติธรกุล – ภูมิใจไทย
 3. ธนวัช ภูเก้าล้วน – ประชาธิปัตย์
 4. สรรเพ็ชญ ศรีสวัสดิ์ – รวมไทยสร้างชาติ
 5. ฮัจญีวิทย์ แดงกุล – เสรีรวมไทย
 6. ยุทธนา อ่าวลึกน้อย – เพื่อไทย
 7. วศิน สิริเกียรติกุล – ก้าวไกล
 8. ทับทิม พึ่งหล้า – ไทยภักดี
 9. ศิวกรณ์ เอ่งฉ้วน – พลังประชารัฐ
 10. สวลี หนูโส๊ะ – คลองไทย 

กระบี่ เขต 2 
เขาพนม, ปลายพระยา, อ่าวลึก

 1. สมใจ นวลนุ่น – รักษ์ผืนป่าประเทศไทย
 2. สมพร แต่งแก้ว – ก้าวไกล
 3. สรวิศทชากร เลขานุกิจ – พลังประชารัฐ
 4. ถิรเดช ตั้งมั่นก่อกิจ – ภูมิใจไทย
 5. สาคร เกี่ยวข้อง – ประชาธิปัตย์
 6. เจริง วรฤทธิ์ – เพื่อชาติไทย
 7. สุวรรณ อินพรหม – เพื่อไทย
 8. สุชีน เอ่งฉ้วน – รวมไทยสร้างชาติ
 9. ณรงค์ อุดมศรี – พลังธรรมใหม่
 10. ชูวงศ์ มณีกุล – เสรีรวมไทย

กระบี่ เขต 3 
เกาะลันตา, คลองท่อม, เหนือคลอง (โคกยาง, ปกาสัย, ห้วยยูง), ลำทับ

 1. สฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง – ภูมิใจไทย
 2. ศุภฤกษ์ มีล่าม – ก้าวไกล
 3. อนันต์ เขียวสด – พลังประชารัฐ
 4. อภินันท์ เป๋าเงิน – เสรีรวมไทย
 5. พิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล – ประชาธิปัตย์
 6. กุศล วะเจดีย์ – เพื่อไทย
 7. ภูเบท บุตรสมัน – รวมไทยสร้างชาติ
 8. มานพ ปัทมาสังขพิทักษ์ – คลองไทย

ตรัง เขต 1
เมืองตรัง

 1. ยงยุทธ กูลเมือง – กรีน
 2. ถนอมพงษ์ หลีกภัย – รวมไทยสร้างชาติ
 3. กิตติพงศ์ ผลประยูร – พลังประชารัฐ
 4. ตุลกานต์ มักคุ้น – ประชาธิปัตย์
 5. รักษ์ บุญเจริญ – ภูมิใจไทย
 6. สรวีย์ ภัทรอิสริยาไชย – เพื่อไทย
 7. ศุภกร สุวรรณหมัด – ก้าวไกล
 8. มงคลสิษฐ์ มีสุข – เสรีรวมไทย
 9. อนัญญา สวัสดิสาร – ไทยสร้างไทย
 10. กฤตภาส สินไชย – ไทยภักดี
 11. เขมธนวัฒน์ ชูชาติวงศ์สกุล – รวมแผ่นดิน
 12. ประภัสสร นุ่มสวัสดิ์ – คลองไทย
 13. นงค์ ดำหมาน – เปลี่ยน

ตรัง เขต 2
รัษฎา, วังวิเศษ, ห้วยยอด

 1. โชติกา รักเมือง – ภูมิใจไทย
 2. สาทิตย์ วงศ์หนองเตย – ประชาธิปัตย์
 3. กฤตินี รุณแสง – รวมไทยสร้างชาติ
 4. ชรินทร์ ชูแก้ว – ไทยสร้างไทย
 5. สุริยะ นันตสินธุ์ – เพื่อไทย
 6. ทวี สุระบาล – พลังประชารัฐ
 7. ธัญกานต์ แก้วการดี – กรีน
 8. โยธิน ตุลยกุล – เสรีรวมไทย
 9. ชำนาญ ทองร่วง – รวมแผ่นดิน
 10. ปรีชา ยอดยิ่ง – ก้าวไกล
 11. อมตวาทิต สมานกุล – คลองไทย
 12. สุรพล ปานแก้ว – เปลี่ยน

ตรัง เขต 3
นาโยง, ปะเหลียน, ย่านตาขาว (นาชุมเห็น, ในควน, โพรงจระเข้, หนองบ่อ)

 1. นัทธพงศ์ ใจสมุทร – พลังประชารัฐ
 2. สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ – ประชาธิปัตย์
 3. อลงกรณ์ คงฉาง – พลังธรรมใหม่
 4. อธิศ ภักดีนามฉวี – กรีน
 5. อำนวย นวลทอง – รวมไทยสร้างชาติ
 6. พัฒน์พงษ์ คงผลาญ – ภูมิใจไทย
 7. สไบทิพย์ ลิประพันธ์ – เพื่อไทย
 8. บุญโชค สังขาว – ไทยสร้างไทย
 9. ศิริขวัญ ปั้นทอง – ไทยภักดี
 10. ชัยยุทธ รองเดช – แรงงานสร้างชาติ
 11. แทนคุณ แตรดอน – เพื่อชาติ
 12. เกียรติกร กูมุดา – เสรีรวมไทย
 13. วิราว์ วัฒนกิจ – ก้าวไกล
 14. ไสว กองแก้ว – พลังปวงชนไทย
 15. สุกัญญา ช่วยด้วง – เปลี่ยน
 16. มูฮำมัดรุชดี เกปัน – คลองไทย

ตรัง เขต 4
กันตัง, ย่านตาขาว (เกาะเปียะ, ทุ่งกระบือ, ทุ่งค่าย, ย่านตาขาว), สิเกา

 1. ดิษฐ์ธนิน ภาคย์อิชณน์ – ภูมิใจไทย
 2. กาญจน์ ตั้งปอง – ประชาธิปัตย์
 3. สมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล – รวมไทยสร้างชาติ
 4. บรรลือ ชูเวทย์ – พลังประชารัฐ
 5. วรสิทธิ์ จิเหลา – ไทยสร้างไทย
 6. กัญญาภัทร ศรีประสิทธิ์ – เพื่อชาติไทย
 7. ประจวบ เปโตรช่วย – เสรีรวมไทย
 8. สมปอง ศรีคง – ไทยภักดี
 9. สุพรรษา มะเหร็ม – ก้าวไกล
 10. วิโรจน์ ทองโอเอี่ยม – เพื่อไทย
 11. สุพรชัย พลฤทธิ์ – คลองไทย
 12. ดนเหลาะ เขาพรง – พลังปวงชนไทย
 13. ณัฐกร หวันมุสา – เปลี่ยน

นครศรีธรรมราช เขต 1
เมืองนครศรีธรรมราช (คลัง, ท่าเรือ, ท่าไร่, ท่าวัง, นาเคียน, ในเมือง, บางจาก, ปากนคร)

 1. รงค์ บุญสวยขวัญ – พลังประชารัฐ
 2. บุญฑริกา ยอดสุรางค์ – เพื่อไทย
 3. ปกรณ์ อารีกุล – ก้าวไกล
 4. สืบพงศ์ ธรรมชาติ – ไทยสร้างไทย
 5. ราชิต สุดพุ่ม – ประชาธิปัตย์
 6. จรัญ ขุนอินทร์ – ภูมิใจไทย
 7. โอฬาร สุตตะนาคา – ชาติพัฒนากล้า
 8. พูน แก้วภราดัย – รวมไทยสร้างชาติ
 9. อัมพาพันธ์ นิลประภา – เสรีรวมไทย
 10. ธีรพงศ์ สิทธา – ไทยภักดี
 11. ไชยวัฒน์ พัฒนเจริญวงศ์ษา – ทางเลือกใหม่
 12. สุภัทรศร รัตนพันธ์ – พลังปวงชนไทย
 13. รดาภัค อินคำน้อย – แนวทางใหม่
 14. วาสนา ระวังวงศ์ – ไทยสมาร์ท

นครศรีธรรมราช เขต 2
พระพรหม, เมืองนครศรีธรรมราช (กำแพงเซา, ไชยมนตรี, ท่าซัก, ท่างิ้ว, นาเคียน, นาทราย, ปากพูน, โพธิ์เสด็จ, มะม่วงสองต้น)

 1. วิเชียร สุขพันธุ์ – เสรีรวมไทย
 2. พสุธน โมคคัลลา กลับนุ้ย – ก้าวไกล
 3. ณัฎฐ์พัชร์ เศวตวงศ์สกุล – ไทยภักดี
 4. อุดร น้อยทับทิม – ประชาชาติ
 5. บุณยนุช สมพันธุ์ – ภูมิใจไทย
 6. สุภาพ ขุนศรี – พลังประชารัฐ
 7. สายัณห์ ยุติธรรม – รวมไทยสร้างชาติ
 8. ทรงศักดิ์ มุสิกอง – ประชาธิปัตย์
 9. อนุชา ขวัญคาวิน – ไทยสร้างไทย
 10. โชติ ชูสุวรรณ์ – เพื่อไทย
 11. สิทธิพงศ์ ชูวงค์ – สังคมประชาธิปไตยไทย
 12. ปรัชญาวิชญ์ นุ่มนวล – พลังปวงชนไทย

นครศรีธรรมราช เขต 3
ปากพนัง, หัวไทร

 1. พิทักษ์เดช เดชเดโช – ประชาธิปัตย์
 2. มานะ ยวงทอง – ภูมิใจไทย
 3. นนทิวรรธน์ นนทภักดิ์ – รวมไทยสร้างชาติ
 4. ชนิศา ชูเมือง – ก้าวไกล
 5. สัณหพจน์ สุขศรีเมือง – พลังประชารัฐ
 6. อนุชิต แก้วยวน – เสรีรวมไทย
 7. มนตรี เฉียบแหลม – เพื่อไทย
 8. คมสิน แก้วปลายคลอง – ไทยภักดี
 9. จันทร์เพ็ญ เกลี้ยงทอง – ทางเลือกใหม่
 10. เริงบพิธ เพชรคง – ไทยสร้างไทย
 11. ทศภณ ศรีสุขช่วย – ไทยสมาร์ท

นครศรีธรรมราช เขต 4
เฉลิมพระเกียรติ, ชะอวด, เชียรใหญ่

 1. ปรพล กันนิดา – เสรีรวมไทย
 2. สมคิด ไทรแก้ว – ไทยสร้างไทย
 3. อุ้ง ธรรมปรีชา – ก้าวไกล
 4. ยุทธการ รัตนมาศ – ประชาธิปัตย์
 5. สมศักดิ์ เมธา – เพื่อไทย
 6. อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ – พลังประชารัฐ
 7. ณัฐกิตติ์ หนูรอด – ภูมิใจไทย
 8. ศรราม แก้วตาทิพย์ – ไทยภักดี
 9. สิทธิรัก ทิพย์อักษร – ชาติพัฒนากล้า
 10. พงศ์สินธุ์ เสนพงศ์ – รวมไทยสร้างชาติ
 11. กฤษฎา เดชสุวรรณรัศมี – ไทยสมาร์ท
 12. จตุพร วิริยะพงศ์ – คลองไทย

นครศรีธรรมราช เขต 5
จุฬาภรณ์, ร่อนพิบูลย์, ลานสกา

 1. สนั่น พิบูลย์ – รวมไทยสร้างชาติ
 2. สุชาติ จิตติศักดิ์ – พลังประชารัฐ
 3. นงเยาว์ ประชุมทอง – ไทยสร้างไทย
 4. ชัยชนะ เดชเดโช – ประชาธิปัตย์
 5. สุรธัช เณรภักดี – ไทยภักดี
 6. เอกชัย ควรศิริ – ก้าวไกล
 7. วิรชัย สมัครธรรม – ภูมิใจไทย
 8. สุเทพ นาคสัน – ชาติพัฒนากล้า
 9. นิภา ฝั่งชลจิตต์ – เพื่อไทย
 10. ปรีชา ยะโส – เสรีรวมไทย
 11. มะลิวัลย์ ดาศรี – คลองไทย
 12. พัฒน์ ขำวิเศษ – ไทยสมาร์ท

นครศรีธรรมราช เขต 6
ทุ่งสง (กะปาง, เขาโร, ควนกรด, ชะมาย, ถ้ำใหญ่, ที่วัง, นาโพธิ์, นาไม้ไผ่, นาหลวงเสน, น้ำตก, ปากแพรก, หนองหงส์)

 1. ถาวรวัฒน์ คงแก้ว – เพื่อไทย
 2. ฟ้าแต่ง พงษ์ขันตรี – คลองไทย
 3. ภูมิไท ดีเป็นแก้ว – ไทยสร้างไทย
 4. ประกอบ รัตนพันธ์ – ประชาธิปัตย์
 5. สุธรรม จริตงาม – พลังประชารัฐ
 6. วีระวัฒน์ โพธิ์ทอง – ทางเลือกใหม่
 7. มนัส พรหมเพศ – เสรีรวมไทย
 8. ปิยวัฒน์ สิริพันธ์พงศ์ – ก้าวไกล
 9. สมศักดิ์ แสงอารยะกุล – ภูมิใจไทย
 10. ฉัตรชัย ธนาวุฒิ – รวมไทยสร้างชาติ
 11. ทนงศักดิ์ พิทักษ์วงศ์ – ไทยภักดี
 12. นเรศ เกสรินทร์ – ชาติพัฒนากล้า
 13. นิโรธ บุญปราบ – พลังสังคมใหม่
 14. อะภินัน สุขเกษม – พลังปวงชนไทย

นครศรีธรรมราช เขต 7
ถ้ำพรรณรา, ทุ่งใหญ่, ทุ่งสง (เขาขาว), บางขัน

 1. วิชิตร โมสิกานนท์ – เพื่อไทย
 2. ธีรพงษ์ เพิ่ม – รวมไทยสร้างชาติ
 3. คมเดช มัชฌิมวงศ์ – พลังประชารัฐ
 4. ศุภชัย เครือจันทร์ – ไทยสร้างไทย
 5. พุฒิพงศ์ ลุ่ยจิ๋ว – ก้าวไกล
 6. ษฐา ขาวขำ – ภูมิใจไทย
 7. ชินวรณ์ บุณยเกียรติ – ประชาธิปัตย์
 8. สมชาย จาบจง – เสรีรวมไทย
 9. จิราภรณ์ ไชยฤกษ์ – ไทยภักดี
 10. รัตชฎา สุขมาก – คลองไทย
 11. พิษณุ รสมาลี – ทางเลือกใหม่
 12. กฤตภาส ชาญสวัสดิ์ – พลังปวงชนไทย
 13. เจริญวิทย์ แก้วแสน – ไทยสมาร์ท

นครศรีธรรมราช เขต 8
ฉวาง, ช้างกลาง, นาบอน, พิปูน

 1. สุนทร รักษ์รงค์ – พลังประชารัฐ
 2. ปรีชานนท์ สรรพจิตต์ – ก้าวไกล
 3. มุกดาวรรณ เลื่องสีนิล – ภูมิใจไทย
 4. ธนชาต ศรีเปารยะ – ไทยภักดี
 5. กชพร ราชรักษ์ – ไทยสร้างไทย
 6. ปุณณ์สิริ บุณยเกียรติ – ประชาธิปัตย์
 7. เรขา ปรีชาวัย – รวมไทยสร้างชาติ
 8. เชาวศิลป์ บุญประดิษฐ์ – เพื่อไทย
 9. ราณี ใจเย็น – คลองไทย
 10. พลวรรฒน์ ธรรมโสภณ – เสรีรวมไทย
 11. พิเชษฐ รัตนพันธ์ – ทางเลือกใหม่
 12. กฤษณา ศิริผล – ไทยสมาร์ท

นครศรีธรรมราช เขต 9
ท่าศาลา (ดอนตะโก, ท่าศาลา, ไทยบุรี, โพธิ์ทอง, โมคลาน, หัวตะพาน)

 1. พิชาญศักดิ์ บุญมาศ – พลังประชารัฐ
 2. สุรินทร์ เมฆาวรรณ – ชาติพัฒนากล้า
 3. พชร สงประเสริฐ – ไทยสร้างไทย
 4. พีรกิตติ์ แก้วนก – ก้าวไกล
 5. อวยพรศรี เชาวลิต – ประชาธิปัตย์
 6. หมอผึ้ง วิเชียร – ภูมิใจไทย
 7. อภิวิชญ์ รยนตรีกาล – เสรีรวมไทย
 8. อำนวย ยุติธรรม – รวมไทยสร้างชาติ
 9. ฤทธิโชค ชัยฤกษ์ – ไทยภักดี
 10. สุทัศน์ ดาราไกย – คลองไทย
 11. จรัญ ศรีสุข – เพื่อไทย

นครศรีธรรมราช เขต 10
ขนอม, ท่าศาลา (กลาย, ตลิ่งชัน, ท่าขึ้น, สระแก้ว), สิชล

 1. ศิลป์ชัย สุนทรมัฏฐ์ – ประชาธิปัตย์
 2. ภูริณัฐ ใจสนุก – ไทยสร้างไทย
 3. สุธรรม คงรอด – คลองไทย
 4. สัญญา แพลือ – ไทยภักดี
 5. สุชาติ ชนะคุ้ม – เสรีรวมไทย
 6. ชุ้น กังสุกุล – พลังประชารัฐ
 7. นิชนา ลาภานันต์ – ก้าวไกล
 8. ประเสริฐ สายทองแท้ – ภูมิใจไทย
 9. วรพันธ์ ทองหมัน – เพื่อชาติ
 10. ปรมาภรณ์ บริบูรณ์ – เพื่อไทย
 11. พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล – รวมไทยสร้างชาติ
 12. เอกวิทย์ ศรีเจริญ – ไทยสมาร์ท