เวลาไลน์: กําลังสหรัฐในอิรักและซีเรียถูกโจมตีอย่างน้อย 27 ครั้งระหว่างวันที่ 17-31 ตุลาคม

มีการโจมตีด้วยเครื่องบินไร้คนขับต่อฐานทัพสหรัฐในซีเรียถูกป้องกันไว้ได้ในวันพุธตามรายงาน

สองเครื่องบินไร้คนขับที่เป้าหมายต่อภูมิภาค al-Tanf ในซีเรียถูกทําลายหรือถูกทําลายโดยระบบป้องกันฐานตามที่แหล่งข่าวของรัฐบาลอิรักเล่าให้รอยเตอร์ฟัง

การโจมตีที่ถูกป้องกันมานี้เกิดขึ้นในขณะที่กองกําลังสหรัฐและพันธมิตรในกองกําลังร่วมปฏิบัติการเพื่อความมั่นคงประจําการ (CJTF-OIR) ในอิรักและซีเรียถูกโจมตีอย่างน้อย 27 ครั้งระหว่างวันที่ 17-31 ตุลาคม

จากการโจมตีเหล่านี้ 16 เกิดขึ้นในอิรักและ 11 เกิดขึ้นในซีเรีย รวมถึงการผสมผสานของเครื่องบินไร้คนขับแบบหนึ่งทางและจรวด

ส่วนใหญ่ของการโจมตีเหล่านี้ถูกป้องกันไว้ได้โดยกองกําลังทหารและส่วนใหญ่ล้มเหลวในการเข้าถึงเป้าหมายของพวกมันขอบคุณด้วยระบบป้องกันที่แข็งแกร่ง มีผู้รับเหมาชาวอเมริกันคนหนึ่งเสียชีวิตเนื่องจากการหยุดหัวใจเมื่อได้รับการเตือนถึงการโจมตี มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหลายราย

มีการโจมตีรวม 4 ครั้งในทั้งสองประเทศในวันที่ 30 ตุลาคม

การโจมตีด้วยจรวดหลายลูกเกิดขึ้นต่อกองกําลังสหรัฐและพันธมิตรที่ฐานอากาศอัล-อาซาด อิรัก ในวันเดียวกันนั้นเครื่องบินไร้คนขับแบบหนึ่งทางหลายลําถูกยิงตกที่ฐานเดียวกัน มีรายงานไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียหายต่อโครงสร้าง

ในวันเดียวกันในซีเรีย มีการโจมตีด้วยจรวดหลายลูกต่อกองกําลังสหรัฐและพันธมิตรที่สถานีสนับสนุนภารกิจเอฟราทีส ซีเรีย มีการโจมตีด้วยจรวดหลายลูกเกิดขึ้นที่สถานีสนับสนุนภารกิจกรีนวิลเลจ ซีเรีย มีรายงานไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียหาย

เครื่องบินไร้คนขับแบบหนึ่งทางถูกยิงไปที่กองกําลังสหรัฐในชัดดาดี ซีเรีย ในวันที่ 29 ตุลาคม นอกจากนี้ในซีเรียยังเกิดขึ้นการโจมตีด้วยจรวดอีกครั้งทางตะวันออกของสถานีสนับสนุนภารกิจกรีนวิลเลจในบริเวณของน้ํามันโอมาร์ ในวันที่ 27 ตุลาคม

ยังในวันที่ 27 ตุลาคม กองกําลังสหรัฐและพันธมิตรยิงตกเครื่องบินไร้คนขับที่ฐานอากาศอัล-อาซาด อิรัก ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียหายต่อโครงสร้าง

ในสัปดาห์นั้นมีการโจมตีรวม 9 ครั้ง กับ 5 ครั้งในซีเรียและ 4 ครั้งในอิรัก

กองกําลังพันธมิตรในซีเรียถูกโจมตีแยกกันในชัดดาดีและใกล้กับสถานีสนับสนุนภารกิจเอฟราทีส ในวันที่ 26 ตุลาคม ที่จุดลงจอดรูมาลินในวันที่ 25 ตุลาคม และที่ค่ายทันฟในวันที่ 23 ตุลาคม ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ

มีการโจมตี 4 ครั้งในอิรักระหว่างวันที่ 22-26 ตุลาคม รวมทั้งที่ฐานทัพอากาศเออร์บิลในวันที่ 26 ตุลาคม ต่อกองกําลังสหรัฐและพันธมิตรที่ฐานทัพอากาศเออร์บิลในวันที่ 25 ตุลาคม ที่ฐานอากาศอัล-อาซาดในวันที่ 24 ตุลาคม และอีกครั้งที่ฐานอากาศอัล-อาซาดในวันที่ 22 ตุลาคม

ในวันที่ 21 ตุลาคม เครื่องบินไร้คนขับแบบหนึ่งทางหลายลําเป้าหมายต่อกองกําลังสหรัฐและพันธมิตรที่ฐานอากาศอัล-อาซาด และในวันที่ 20 ตุลาคม เครื่องบินไร้คนขับแบบหน