เหมือนจนตกใจ! ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ หลังแฟนเพจเผยภาพถ่าย วิทยากรหน้าคลายคนดัง

แฟนเพจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เผยแพร่ข้อความประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงาน โดยระบุว่า

“วันที่ 10 มีนาคม 2566 ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะครู อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน และการจัดทำแผนฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วิทยากรโดย นายสินเธาว์ ชัยสวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอาชีวศึกษา ณ ห้องร่มราชพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์”

ทั้งนี้มีการแนบรูปถ่ายที่ปรากฎใบหน้าของนายสินเธาว์ ชัยสวัสดิ์ สวมใส่สูทสีสีกรมท่า ร่วมประชุมกับนักวิชาการหลายท่าน และกลายเป็นจุดสนใจอย่างมาก เนื่องจากใบหน้าของท่านมีความคล้ายคลึงกับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ทำให้หลายคนที่เห็นภาพเกิดความเข้าใจผิด

จากข้อมูลพบว่านายสินเธาว์ อดีตเคยเป็นผู้บริหารระดับสูงสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา และยังเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาให้กับบริษัทเอกชนอีกด้วย