แผ่นดินไหวเมียนมา 52 ครั้ง! เช้านี้รุนแรง 5.3 แม็กนิจูด สั่นสะเทือนถึงไทย

แผ่นดินไหวเมียนมาต่อเนื่องกว่า 50 ครั้ง เช้าตรู่วันนี้ วัดแรงสั่นสะเทือนได้ 5.3 แม็กนิจูด จ.เชียงรายรับรู้แรงสั่นไหวได้หลายอำเภอ 

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศแจ้งการเกิดแผ่นดินไหว ขนาด 5.3 ความลึก 4 กม. ที่ประเทศเมียนมา ห่างจาก อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 82 กิโลเมตรสามารถรับรู้ แรงสั่นสะเทือนได้ถึงบริเวณ อ.เมืองเชียงราย อ.แม่จัน

โดยรายงานระบุ เกิดแผ่นดินไหว ในเวลา 05.22 น. จุดศูนย์กลาง ที่ละติจูด 21.175 องศาเหนือ ลองจิจูด 99.917 องศาตะวันออก ในเขตประเทศเมียนมา ขนาด 5.3 แม็กนิจูด ความลึก 4 กิโลเมตรทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 82 กิโลเมตร สามารถรับแจ้งรู้สึกสั่นสะเทือน ได้ถึง อ.เมืองเชียงราย, อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ขณะเดียวกัน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานสรุปสถานการณ์แผ่นดินไหวในช่วงวันที่ 21-22 ก.ค. 2565 ตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหว โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเมียนมา จำนวน 52 ครั้ง โดยมีขนาดความรุนแรง 2.0-2.9 แมกนิจูด 25 ครั้ง, 3.0-3.9 แม็กนิจูด 23 ครั้ง 4.0-4.9 แม็กนิจูด 1 ครั้ง, 5.0-5.9 แม็กนิจูด 2 ครั้ง และ 6.0-6.9 แม็กนิจูด 1 ครั้ง