ไทยสร้างไทย หวั่นต่างชาติถือครองที่ดิน กระทบตลาดอสังหาฯ

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี รองหัวหน้าพรรค และ ประธานคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจพรรคไทยสร้างไทย กล่าวถึงการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 ต.ค.ที่ผ่านมากรณีที่ประชุมมีมติรับหลักการร่างกฎกระทรวงการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย พ.ศ. …. 

รายละเอียด คือ จะอนุญาตให้คนต่างด้าวที่เป็นนักลงทุนและมีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง ถือครองที่ดินในประเทศไทยได้ไม่เกิน 1 ไร่ โดยจะต้องนำเงินมาลงทุนในประเทศ ไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท 

นายสุพันธุ์ ให้ความเห็นต่อมติ ครม. นี้ว่า ตนเห็นด้วยกับการที่จะอนุญาตให้นักลงทุนที่มีศักยภาพสูงและมีเงินลงทุนสูง สามารถถือครองที่ดินได้ 1 ไร่ เพราะสอดคล้องกับสิ่งที่ตนเคยเสนอไปเมื่อหลายเดือนก่อน เพราะถือว่าเป็นโอกาสที่จะปลดล็อกเศรษฐกิจให้กับคนในชาติ แต่เห็นว่าควรเปลี่ยนมาตรการที่เกี่ยวข้องให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น เพื่อไม่ให้กระทบต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย 

รองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยรายนี้ เห็นว่า ไม่ควรจะให้นักลงทุนเอาเงินมาลงทุนแล้วจะได้สิทธิถือครองเพราะบางครั้งนักลงทุนแค่อาจจะนำเงินมาฝากไว้ หรือ ลงทุนทิ้งไว้ในตลาดหลักทรัพย์แล้วคอยรับดอกเบี้ยหรือเงินปันผล แต่ต้องเปลี่ยนเป็น นำเงิน 40 ล้านบาทนั้นมาซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยตรง เพราะจะทำให้มีเงินไหลเข้าสู่ระบบทันทีถ้ามีชาวต่างชาติสัก 10,000 รายมาซื้อ ประเทศก็จะได้รายได้กว่า 400,000 ล้านบาททันที 

นายสุพันธุ์ ระบุว่า หากจะทำข้อเสนอนี้ต่อนั้นสิ่งที่ต้องคิดต่อคือจะทำอย่างไรให้ประเทศมีรายได้เข้ามาหมุนเวียนในระบบมากที่สุด โดยที่ไม่กระทบคนในชาติ สิ่งสำคัญอันดับแรกคือต้องเน้นย้ำว่าการถือครองนี้ให้ใช้ด้วยจุดประสงค์เดียวคืออยู่อาศัย ห้ามนำมาทำการค้าหรือปล่อยเช่าต่อเด็ดขาด

ประการต่อมาคือ ควรจะเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างใหม่เช่นบ้านในหมู่บ้านจัดสรร หรือ ที่ดินเปล่าพร้อมแผนการปลูกสร้างบ้านใหม่ ที่ราคารวมไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท เพื่อเป็นการดึงเงินเข้ามาในระบบ ให้กับผู้รับเหมาและผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ และมาตรการที่จะดึงเงินเข้าสู่รัฐโดยตรงได้อีกทางหนึ่งคือ ต้องคิดค่าธรรมเนียมการโอนของชาวต่างชาติ ให้มากกว่าของคนไทย จาก 2% อาจคิดชาวต่างชาติ 4% และเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในอัตราที่มากกว่าคนไทยด้วยเช่นกัน เพื่อดึงเงินเข้าสู่รัฐโดยตรงอีกทางหนึ่ง