sanook.com ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ต่อเหตุรุนแรงที่จังหวัดหนองบัวลำภู

 ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง และขอส่งกำลังใจต่อผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่ จังหวัดหนองบัวลำภู ที่เกิดขึ้น

โดยกองบรรณาธิการ ขอแสดงความเสียใจ รวมถึงจะใช้ความระมัดระวัง เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและสร้างความเข้าใจต่อสังคม โดยยึดมั่นต่อจริยธรรมสื่อที่จะนำเสนอข่าวสาร มีความละเอียดอ่อนต่อประเด็นอ่อนไหว ทั้งต่อกรณีข่าวที่หนองบัวลำภูและกรณีอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน

ขอดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตสู่สุคติ