การเน้นย้ําบนแพลตฟอร์มเทคโนโลยี Accum® ที่กว้างและหลากหลายของ Defence สําหรับการรักษาโรคมะเร็ง

woman working laborator 1 Defence’s Broad and Versatile Accum® Technology Platform Focus on Cancer Therapeutics

แวนคูเวอร์ รัฐบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา วันที่ 12 กันยายน 2566 – Defence Therapeutics Inc. (“Defence” หรือ “บริษัท”) ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพชั้นนําของแคนาดา มีความยินดีที่จะประกาศการดําเนินการต่อเนื่องในการนําเสนอกลยุทธ์นวัตกรรมที่มุ่งเป้าไปที่การรักษาโรคมะเร็งประเภทต่างๆ

ไม่ว่าจะใช้แอนติบอดี วัคซีนที่มีเซลล์เป็นฐาน หรือยารักษาโรคมะเร็งขนาดเล็ก ตัวร่วมที่สําคัญในผลิตภัณฑ์การพัฒนาทั้งหมดของ Defence คือเทคโนโลยี Accum® ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการรักษาโรคของยาชีวภาพที่มีอยู่แล้วต่อมะเร็ง สามารถนําเทคโนโลยี Accum® นี้ไปใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท รวมถึง: i) แอนติบอดี-ยาคู่ควบ (antibody-drug conjugates หรือ “ADCs”) ii) วัคซีนโปรตีน/เซลล์ และ iii) การออกแบบเคมีบําบัดขนาดเล็กต้านมะเร็ง

โปรแกรม Accum®-ADC

แต่เดิม ADCs ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป้าหมายมะเร็งเต้านม การรักษาด้วย ADCs เหล่านี้มักต้องใช้ยาในปริมาณมาก ในขณะที่การตอบสนองต่อการรักษาจํากัดหรืออ่อนแอ Defence ได้พิสูจน์แล้วว่าการควบคู่ ADCs ที่มีอยู่ในเชิงพาณิชย์กับ Accum® สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของ ADCs เหล่านั้นได้ถึง 20 ถึง 100 เท่า แม้ว่า Defence จะใช้วิธีการนี้ในการปรับปรุง ADCs ที่มีอยู่ในเชิงพาณิชย์ เช่น Enhertu® บริษัทกําลังทํางานอย่างเข้มข้นในการพัฒนา ADCs สองชนิดภายในบริษัท โดยใช้แอนติบอดีมอโนโคลนัลเฉพาะของตัวเองที่เป้าหมายโปรตีนผิวเซลล์ที่เฉพาะเจาะจงต่อมะเร็งสองชนิดและตัวพา

วัคซีนโปรตีนและเซลล์ที่เป้าหมายมะเร็ง

แม้ว่า ADCs จะเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการโจมตีและฆ่าเซลล์มะเร็งโดยตรง แต่มันมีข้อจํากัดในการรักษามะเร็งได้เพียงไม่กี่ชนิด และขาดความสามารถในการกระตุ้นการตอบสนองที่มีความทรงจําในระยะยาว นี่คือพื้นฐานของโปรแกรมวัคซีนของ Defence บริษัทได้ออกแบบและทดสอบวัคซีนที่มีฤทธิ์สองทางเป้าหมายมะเร็งปากมดลูก ในบริบทนี้ คําว่า “สองทาง” หมายถึงความสามารถของวัคซีนในการป้องกันและ/หรือรักษามะเร็งปากมดลูกที่เป็นอยู่แล้ว (หรือมะเร็งศีรษะและคอ – ซึ่งมีสาเหตุมาจาก HPV เช่นกัน) วัคซีนที่มีโปรตีนเป็นฐานนี้อาศัยการใช้โปรตีนเดี่ยว (แทนที่จะเป็นการผสมของโปรตีนแคปซิด 9 ชนิดที่มาจากไวรัส) ในแบบจําลองสัตว์ทดลอง Defence แสดงให้เห็นว่าวัคซีนมีผลเสริมฤทธิ์ร่วมกับตัวยับยั้งจุดเช็คพอยท์ภูมิคุ้มกันหลายชนิด ส่งผลให้อัต